Edukacja techniczno-informatyczna sylabus

Pobierz

Są to między innymi laboratoria elektrotechniki i elektroniki, pracownia badań wytrzymałościowych i pracownia mikroskopii elektronowej (transmisyjnej i skaningowej), klaster obliczeniowy do rachunków ab initio, pracownia laryngograficzna, trzy świetnie wyposażone pracownie .. szczegółowe wymagania na uczelniach.. Studia I stopnia inżynierskie trwają przynajmniej 7 semestrów.. Studia (II st.) trwają przynajmniej 3 semestry dla studentów studiów inżynierskich, ECTS≥90.. Repetytorium z matematyki.. Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu inżynierii wytwarzania, inżynierii materiałowej, budowy maszyn oraz informatyki .Edukacja techniczno- informatyczna studia - kierunek studiów.. Liczba punktów ECTS≥180.. Rozpoczęcie studiów.. Liczba punktów ECTS≥210.. Fizyka I.. POKAŻ WYMAGANIA.. Statystyka.. Studia I stopnia inżynierskie trwają przynajmniej 7 semestrów.. Wydziały.. Analiza matematyczna I.. Podstawy ekonomii.. Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu inżynierii wytwarzania, inżynierii materiałowej, budowy maszyn oraz informatyki, a także - po .Przyporządkowanie kierunku "Edukacja techniczno-informatyczna" prowadzonego na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym do dyscyplin naukowych oraz wskazanie procentowego udziału dyscyplin, w których zgodnie z programem kształcenia uzyskiwane są efekty uczenia się na kierunku.Edukacja techniczno-informatyczna - studia I stopnia licencjackie trwają przynajmniej 6 semestrów..

Absolwenci studiów drugiego stopnia nabywają umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu inżynierii wytwarzania, inżynierii ...Edukacja techniczno-informatyczna.

Zobacz co oferuje Uniwersytet Śląski w Katowicach.. Studia na kierunku Edukacja techniczno- informatyczna to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera oraz studia magisterskie, których program kształcenia trwa zazwyczaj 1, 5 roku (studia II stopnia) i kończą się uzyskaniem .Edukacja techniczno-informatyczna - studia (II st.) trwają przynajmniej 4 semestry dla studentów studiów licencjackich, ECTS≥120.. Studia I stopnia inżynierskie trwają przynajmniej 7 semestrów.. Projekt "Pollub nauczanie!. Dyscypliny.. Odwiedź uczelnie.edu.pl i znajdź coś dla siebie.O nas.. Nowoczesna edukacja, kreatywny uczeń, innowacyjny inżynier" .Żeby dostać się na studia na kierunek edukacja techniczno-informatyczna, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, fizyka, biologia, chemia, informatyka, geografia..

Ścieżka kształcenia służy przygotowaniu wszechstronnie wykształconej w zakresie ogólnotechnicznym kadry inżynierskiej.Edukacja techniczno-informatyczna - studia I stopnia licencjackie trwają przynajmniej 6 semestrów.

Liczba punktów ECTS≥210.. Studia dzienne, zaoczne a może podyplomowe?. 2017; w I roku: 0,70: 0,56: 0,68: 0,66: w II roku: 0,87: 0,74: 0,79: w III roku: 0,96: 0,82: w IV roku: 0,98: Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w .Uczelnie, studia Edukacja techniczno-informatyczna Katowice stacjonarne?. Język angielski.. Miasto.SYLABUS (OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA / PRZEDMIOTU) Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu 2 rozmaitymi źródłami informacji, wiedzy i zasobami publikowanymi w języku polskim jak i angielskim K_U06 E_06 Rozwiązuje praktyczne problemy informatyczne osadzonedla kierunku Edukacja techniczno-informatyczna, studia II stopnia.. Psychologia ogólna.. Liczba punktów ECTS≥180.. Inżynieria Bezpieczeństwa.. Uczelniana Baza Przedmiotów Obieralnych.. Instytut Nauk Technicznych dysponuje nowocześnie wyposażoną bazą dydaktyczną pracowniami naukowymi.. Liczba punktów ECTS≥180.. 2019/2020.Edukacja informatyczno - techniczna studia - kierunek studiów..

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu inżynierii wytwarzania, inżynierii materiałowej, budowy maszyn oraz informatyki ...Edukacja techniczno-informatyczna - studia I stopnia licencjackie trwają przynajmniej 6 semestrów.

Inżynieria i analiza danych.. Opiekun kierunku: dr hab. inż. Janusz Krawczyk, prof. AGHAbsolwenci kierunku mogą pracować jako specjaliści w zakresie inżynierii materiałowej oraz technologii wytwarzania, administratorzy systemów komputerowych, programiści, inżynierzy oprogramowania, administratorzy baz danych, webmasterzy, graficy komputerowi oraz projektanci CAD/CAM, profesjonalnie przygotowani szkoleniowcy w obszarze szkoleń z zakresu wybranych obszarów techniki jak i informatyki.KARTA OPISU PRZEDMIOTU - SYLABUS Nazwa przedmiotu Chemia Przedmiot Kierunek studiów Edukacja Techniczno Informatyczna Studia w zakresie (specjalność) Poziom studiów pierwszego stopnia Forma studiów stacjonarne Rok/semestr 1/ 1 Profil studiów ogólnoakademicki Język oferowanego przedmiotu polski Wymagalność obligatoryjnyKARTA OPISU PRZEDMIOTU - SYLABUS Nazwa przedmiotu Praca dyplomowa magisterska Przedmiot Kierunek studiów Edukacja Techniczno Informatyczna Studia w zakresie (specjalność) Poziom studiów drugiego stopnia Forma studiów stacjonarne Rok/semestr 2/3 Profil studiów ogólnoakademicki Język oferowanego przedmiotu polski WymagalnośćKARTA OPISU PRZEDMIOTU - SYLABUS Nazwa przedmiotu Diagnostyka techniczna Przedmiot Kierunek studiów Edukacja Techniczno Informatyczna Studia w zakresie (specjalność) Poziom studiów pierwszego stopnia Forma studiów stacjonarne Rok/semestr 2/4 Profil studiów ogólnoakademicki Język oferowanego przedmiotu polski WymagalnośćKARTA OPISU PRZEDMIOTU - SYLABUS Nazwa przedmiotu Matematyka Przedmiot Kierunek studiów Edukacja Techniczno-Informatyczna Studia w zakresie (specjalność) - Poziom studiów pierwszego stopnia Forma studiów stacjonarne Rok/semestr 1/2 Profil studiów ogólnoakademicki Język oferowanego przedmiotu polski Wymagalność obligatoryjnyKARTA OPISU PRZEDMIOTU - SYLABUS Nazwa przedmiotu Programowanie obiektowe Przedmiot Kierunek studiów Edukacja Techniczno Informatyczna Studia w zakresie (specjalność) Poziom studiów drugiego stopnia Forma studiów stacjonarne Rok/semestr 1/1 Profil studiów ogólnoakademicki Język oferowanego przedmiotu polski Wymagalność obligatoryjnyKARTA OPISU PRZEDMIOTU - SYLABUS Nazwa przedmiotu Podstawy metrologii Przedmiot Kierunek studiów Edukacja Techniczno Informatyczna Studia w zakresie (specjalność) Poziom studiów pierwszego stopnia Forma studiów stacjonarne Rok/semestr 1/2 Profil studiów ogólnoakademicki Język oferowanego przedmiotu polski Wymagalność obligatoryjnyKARTA OPISU PRZEDMIOTU - SYLABUS Nazwa przedmiotu Metalurgia i odlewnictwo Przedmiot Kierunek studiów Edukacja Techniczno Informatyczna Studia w zakresie (specjalność) - Poziom studiów pierwszego stopnia Forma studiów stacjonarne Rok/semestr 1/2 Profil studiów ogólnoakademicki Język oferowanego przedmiotu polski WymagalnośćStrona główna 2021/2022 Stacjonarne studia inżynierskie I stopnia Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Wybierz kierunek: Edukacja Techniczno - InformatycznaKARTA OPISU PRZEDMIOTU - SYLABUS Nazwa przedmiotu Podstawy konstrukcji maszyn Przedmiot Kierunek studiów Edukacja Techniczno Informatyczna Studia w zakresie (specjalność) Poziom studiów pierwszego stopnia Forma studiów stacjonarne Rok/semestr 2/4 Profil studiów ogólnoakademicki Język oferowanego przedmiotu polski WymagalnośćKARTA OPISU PRZEDMIOTU - SYLABUS Nazwa przedmiotu Aplikacje internetowe Przedmiot Kierunek studiów Edukacja Techniczno Informatyczna Studia w zakresie (specjalność) Poziom studiów drugiego stopnia Forma studiów stacjonarne Rok/semestr 1/1 Profil studiów ogólnoakademicki Język oferowanego przedmiotu .Edukacja Techniczno - Informatyczna - kierunek zamknięty..

Technologie internetoweProgramy i karty (sylabusy) przedmiotów dla kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna i Inżynieria Bezpieczeństwa są dostępne w Bibliotece Wydziałowej EDUKACJA TECHNICZNO- INFORMATYCZNA STUDIA STACJONARNESylabus AGH.

Semestr I; Algebra liniowa.. Studia (II st.) trwają przynajmniej 3 semestry dla studentów studiów inżynierskich, ECTS≥90.. Nabór Zimowy.. Matematyka..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt