Wielka rewolucja francuska notatka

Pobierz

Powstanie .. CELEM lekcji jest wyjaśnienie, dlaczego we Francji doszło do buntu społecznego, który nie tylko obalił monarchię Burbonów, ale w bezpośredni sposób wpłynął na losy całego kontynentu oraz omówienie sytuacji politycznej i społecznej po rewolucji.. Wielka Rewolucja Francuska objęła teren Francji w latach .Liczba wyników dla zapytania 'rewolucja francuska notatka': 1294.. Francja od konsulatu do cesarstwas: Temat 7.- po wygranych bitwach z Autrią pod Marengo i Hohenlinden (1800) otworzyły się drogi dla korzystnego dla Francji pokoju w Luneville (1801), na mocy którego została powiększona Republika Cysalpińska - Napoleon zmienia nazwę tej Republiki na Republikę Włoską i mianuje się królem Włoch - Franciszek II przekazuje Francji tereny na lewym brzegu Renu - Podpisany zostaje pokój z Anglią w Amiens (1802) - Przyczyny nowej wojny z Anglią: w) konflikt handlowy x) konflikt kolonialny y .Rewolucja francuska, Wielka Rewolucja Francuska, także wielka rewolucja - okres w historii Francji w latach , w którym doszło do głębokich zmian polityczno-społecznych i obalenia monarchii Burbonów .Francuska rewolucja obaliła we Francji monarchię pod hasłami - wolności, równości i braterstwa, odparła też interwencję wrogiej w stosunku do niej Europy.. Niezadowolenie spowodowane rządami Ludwika XVI, Gwarancja prawa do własności,Lekcje historii - krótko, prosto, konkretnie..

Rewolucja francuska.

Skrystalizowały się ideologie polityczne: konserwatyzm, anarchizm, ideologia lewicowa.. Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela - 26.08.1789 r .. 5.Zadanie: opisz krótko przebieg rewolucji we francji Rozwiązanie:styczeń 1789 rok zwołanie przez ludwika xvi stanów generalnych maj 1789 rok otwarcie obrad stanów generalnych jako przedstawicielstwa trzech stanów, przy czym uwzględniono postulat dwukrotnego powiększenia liczby deputowanych stanu trzeciego czerwiec 1789 rok przedstawiciele trzeciego stanu w stanach generalnych .Francuska rewolucja obaliła we Francji monarchię pod hasłami - wolności, równości i braterstwa, odparła też interwencję wrogiej w stosunku do niej Europy.. Wielkimi przywilejami dysponował kler francuski posiadający własne sądownictwo, wielkie majątki ziemskie, nie płacący stałych podatków dla państwa.. Trzeba było prowadzić wojnę.. Rewolucja 1905 r., pierwszy ogólnorosyjski protest przeciw archaicznemu ustrojowi i stosunkom społecznym, podważyła podstawy władzy carskiej.. Jak powstaje wybrzeże limanowe?.

Republika francuska: Temat 4.

Podczas rewolucji we Francji został wydany dokument zwany Deklaracją Praw Człowieka i Obywatela, który zawierał zasady obowiązujące przy uchwaleniu nowych praw i konstytucji W wyniku rewolucji zniesiono we Francji wszystkie obciążenia feudalne i dopuszczono do władzy burżuazję, czyli bogate mieszczaństwo Jednym z najważniejszych wydarzeń rewolucji było skazanie na śmierć i .Podniesiono rękę na sacrum jakim we Francji /od czasów średniowiecza/ była władza królewska.. Przyczyny Wielkiej Rewolucji Francuskiej Obywatele i kaci.. Wyjaśnij, w jaki sposób wynalazki Sumerów przyczyniły się do dalszego rozwoju cywilizacji.. Rozpoczęła się teraz nowa epoka, którą okupiono ogromem ludzkiego cierpienia oraz ludzkiej krwi.. W pewnym momencie nie.. Cała Europa była przeciwko Francji.. Ogółem stan duchowny liczył ok. 110 tys. ludzi .Skutki rewolucji: - Francja republiką parlamentarną.. Likwidowała absolutyzm i wprowadzała w jego miejsce monarchię konstytucyjną.. Uchwalenie konstytucji 3.09.. Temat 6.. Które czasowniki są dokonane, a które - niedokonane?. - równość obywateli wobec prawawolność słowa i wyznania.. U schyłku XVIII w. we Francji obalono rządy dynastii Burbonów i wprowadzono ustrój republikański.. NOTATKA (Pogrubioną czcionką .Rewolucja francuska - powtórka, streszczenie z Śladami przeszłości..

Rewolucja francuska () została wyłączona.

- nowe barwy narodowe i nowy hymn (Marsylianka)Rewolucja francuska () jest to okres rozruchów, powstań i zamachów stanu, które doprowadziły do upadku monarchii i ustroju stanowego we Francji.. Author: HPPod względem prawnym Francja była monarchią stanową - stan duchowny, szlachecki i reszta ludności potocznie nazwana stanem trzecim.. Kryzys we Francji w II połowie XVIII wieku: - liczne długi finansowe (m. in.. Francja w dobie rewolucji Przeczytaj tekst i uzupełnij zdania.. Przyczyną takiego stanu rzeczy były: - kryzys finansowy państwa, - wieś nie była w stanie wyżywić mas ludności przyrastających w tak zastraszającym tempie, - kryzys potęgowany latami nieurodzaju .Wpisz w wyszukiwarce: Zdalne lekcje -klasa6-rewolucja francuska Dalej wybierz Kujawsko- Pomorska eSzkoła (z 1 kwietnia).. Rewolucja Francuska Połącz w pary.. Upadek polskiej państwowości: Upadek polskiej państwowości - notatka ; Geneza upadku państwa polskiego w XVIII w.. W zdecydowanej większości przypadków uważa się, że Rewolucja Francuska była przełomem ku lepszemu.Notatka ( zapiszcie w zeszycie) 14 lipca 1789 - wybuch rewolucji francuskiej 26 sierpnia 1789 - uchwalenie Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela 3 września 1791 - uchwalenie konstytucji francuskiej 1792 - obalenie monarchii i ustanowienie republiki we Francji ..

Treści kształcenia (notatka): 1.

Rewolucja utorowała drogę do władzy Napoleonowi Bonaparte.Wielka Rewolucja Francuska.. Ludwik XV prowadził nieudolne rządy, które doprowadziły do ciężkich powikłań gospodarczych, ekonomicznych, które musiała przez następne lata znosić Francja.. naturalnymi prawami człowieka s ą: wolno ść, równo ść, braterstwo głosiła suwerenno ść ludu, równo ść obywateli wobec prawa, tolerancj ę religijn ą, wolno ść słowa i prasy własno ść stała si ę prawem świ ętym i nienaruszalnym 2.Temat: Wielka rewolucja francuska.. wg Kasiarut72Rewolucja Francuska, rozpoczęta w 1789 roku, uznawana jest powszechnie za wydarzenie przełomowe w nowożytnej historii Europy i świata.. Rewolucja w połowie kroku.. - klęski żywiołowe: susze, gradobicia, .W stolicy Francji rozeszły się wieści, że Ludwik XVI zbiera wojsko w okolicach Wersalu, aby siłą rozpędzić Konstytuantę.. Sytuację we Francji pod koniec wieku osiemnastego można nazwać kryzysem.. Zmiany w ustroju i kulturze były tak głębokie, że okres ten bywa uważany za koniec nowożytności.REFORMY REWOLUCJI FRANCUSKIEJ 1.. Wypisz dokonania największych odkrywców (podróżników).Sytuacja Kościoła katolickiego w czasie rewolucji francuskiej ulegała znacznym zmianom w różnych etapach rewolucji.. !Nasz fanpage na fb: na nasz kanał, skorzystaj z pomocy z innych przedmiotów!Pytania pro.Konstytucja francuska 1791 roku.. Wybuch rewolucji - zdobycie Bastylii.(14.07.1789r.). - niepowodzenia w przeprowadzaniu reform.. - reforma administracyjna.. - grupa kierująca polityką - burżuazja.. Praca samodzielna Podane informacje podziel na przyczyny, przebieg i skutki Wielkiej Rewolucji Francuskiej.. Rzeczpospolita w dobie Sejmu Wielkiego: W dobie Sejmu Wielkiego 1788 - 1792 - notatka.. Materiał rozłożony na dwie jednostki lekcyjne.. Czy gdyby nie terror byłoby to możliwe?. Rząd Wielkiej Brytanii zastosował blokadę francuskich portów.. •Wzburzony tymi pogłoskami lud Paryża 14 lipca 1789r.. Temat 5.. - chłopi - własność ziemi, wolność osobista.. - nietykalność osobista.. W Królestwie Polskim rewolucja łączyła postulaty społeczne z narodowymi.T: Wielka Rewolucja Francuska.. Ten duży naród miał wówczas nie lada problemy.. •To wydarzenie dało początek Wielkiej Rewolucji Francuskiej.Wybuch rewolucji francuskiej 1789 r. - notatka ; Etaby rewolucji francuskiej - tabela ; Temat 3.. Rozpoczęła się teraz nowa epoka, którą okupiono ogromem ludzkiego cierpienia oraz ludzkiej krwi.. Czym zajmuje sie współczesna geografia?. - zniesienie różnic stanowych.. Wymyślono metody mordowania ludzi na skalę masową /na ówczesne realia/.. pożyczka zaciągnięta na pomoc kolonistom w Ameryce) - kosztowne utrzymanie luksusowego dworu króla.. monarchii konstytucyjnej ( Ludwik XVI monarchą konstytucyjnym) 4.. Wielka Rewolucja Francuska objęła teren Francji w latach .★ Rewolucja francuska notatka: .. Heraldyka francuska Filozofia francuskojęzyczna Filozofowie francuskojęzyczni Rewolucje Literatura filozoficzna w języku francuskim Rewolucjoniści Polscy rewolucjoniści Ewolucja Historia prawa francuskiego Religia w Polinezji Francuskiej Religia w Gujanie Francuskiej Monarchia francuska Języki .Temat: Wielka rewolucja francuska Przeczytaj tematy na platformie epodreczniki.pl i wykonaj ćwiczenia Pożegnanie z monarchią.. Zakazem objęto zboże- rozporządzaniem z 8 06 1793 r. 6 listopada objęto tym postanowieniem francuskie kolonie.Jakie znaczenie społeczne miała Wielka Rewolucja Francuska?. 22.09.1792 r. obalenie monarchii (aresztowanie króla) Francja ogłoszona.. Ludwik XVI, który panował w latach .Wielka Rewolucja Francuska doprowadziła do obalenia monarchii i utworzenia republiki we Francji..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt