Pytania egzaminacyjne sternik motorowodny 2021

Pobierz

Sternika motorowodnego?. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 roku o .Egzamin teoretyczny na stopień sternika morskiego trwa 120 minut i.. Za pozytywny wynik egzaminu teoretycznego na patent żeglarza jachtowego oraz sternika motorowodnego uważa się uzyskanie 65 prawidłowych odpowiedzi w teście.. Na początku swojej działalności szkoleniowej związany z polskim związkiem żeglarskim.. Na każde pytanie tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.. Pozytywny wynik tej części egzaminu zapewnia 65 prawidłowych odpowiedzi.Przedstawiamy system sprawdzenia swojej wiedzy z zakresu żeglarza jachtowego, sternika motorowodnego oraz radioperatora SRC (Short Range Certificate).. Test zawiera 75 pytań i na jego rozwiązanie jest 90 minut.. Statki sportowe z silnikiem bez ograniczenia pojemności i długości na śródlądowych drogach wodnych i 20 Mm od brzegu na wodach morskich statki o długości do 24 m.. Statki sportowe z silnikiem przyczepnym lub wbudowanym o pojemności do 1000 cm3.. Są to pytania zamknięte, a sam test jest testem jednokrotnego wyboru.. Tryb nauki, gdzie po wybraniu odpowiedzi system pokaże od razu poprawną odpowiedź, oraz tryb testu, gdzie po zakończeniu testu otrzymacie jego wynik.Friday, February 5, 2021 Add Comment Edit.. 26 kwietnia 2017.. Pytania Egzaminacyjne Sternik Motorowodny 2020.. Prowadzenie jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym po wodach śródlądowych..

Starszego sternika motorowodnego?

26 kwietnia 2017 Autor.. Prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych 2.. Część teoretyczna ma formę pisemną i składa się z testu jednokrotnego wyboru.. Jakie zasady ruchu należy przestrzegać podczas uprawiania żeglugi statkiem sportowym?. Starszego sternika motorowodnego?. Chcesz dobrze przygotować się do egzaminu na Patent Sternika Motorowodnego?. Przepisy regulujące uprawianie żeglugi na śródlądowychPróbne testy na patent sternika motorowodnego.. W celu poprawnego działania programu należy zezwolić na wyskokujące okna (pop-up).PRZYKŁADOWE TESTY EGZAMINACYJNE NA STOPIEŃ STERNIKA MOTOROWODNEGO MOTOROWODNIAK.COM PRZEPISY 1. Osoba posiadająca patent sternika motorowodnego jest uprawniona do: x prowadzenia jachtów motorowych po wodach śródlądowych, prowadzenia jachtów motorowych o długości całkowitej do 12 m po wodachPytania Egzaminacyjne Na Patent Sternika Motorowodnego Pdf Free Download from docplayer.pl Strategia rozwoju polskiego związku motorowodnego i.· 6 strategia ozwoju polskiego zwiśzku motorowodnego.. Jesteś motorowodniakiem a może dopiero rozpoczynasz swoją przygodę na wodzie?. W systemie dostępne są 2 tryby.. Statek powinien płynąć skrajem szlaku żeglownego poprzykŁadowe testy egzaminacyjne na stopieŃ sternika motorowodnego motorowodniak.com 1. Osoba posiadająca patent sternika motorowodnego jest uprawniona do: 4..

EGZAMIN na sternika motorowodnego.

Zestawy egzaminacyjne na patent sternika motorowodnego przygotowuje Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej.4.. Tak czy inaczej - poniżej znajdziesz wiele testów z różnych dziedzin.BAZA PYTAŃ STERNIK MOTOROWODNY 1 Jeden krótki dźwięk • nadany przez statek oznacza A zmieniam mój kurs w lewo B zmieniam mój kurs w prawo C uwaga 2 Trzy krótkie dźwięki ••• nadane przez statek oznaczają: A nie mogę manewrować B moje maszyny pracują wstecz C uwaga 3 Jednym z warunków dopuszczenia do egzaminu na A 14 lat42.. Procedura otrzymania patentu sternika motorowodnego po zdanym egzaminie wniosek o patent sternika motorowodnego każdy składa samodzielnie po .pytania egzaminacyjne na sternika motorowodnego - EGZAMIN.. Zestaw_Pytania_i_odpowiedzi_egzaminacyjne_na_patent_sternika_motorowodnego.struktura zestawu egzaminacyjnego: 75 pytań testowych (zamkniętych, jednokrotnego wyboru), warunek zaliczenia: minimum 65 poprawnych odpowiedzi, maksymalny czas na rozwiązanie zestawu: 90 minut.. Jakie zasady ruchu należy przestrzegać podczas uprawiania żeglugi statkiem sportowym?.

Kiedy sternikowi może być zabrany patent motorowodny?

48.Na patent sternika motorowodnego: Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej.. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa, aby pozytywnie zdać egzamin na sternika motorowodnego, należy udzielić poprawnej odpowiedzi na 65 spośród 75 pytań testowych.. Procedura otrzymania patentu sternika motorowodnego po zdanym egzaminie wniosek o patent sternika motorowodnego każdy składa samodzielnie po .Jakie statki sportowe można prowadzić mając patent: 1.. Sternika motorowodnego?. Prowadzenia jachtów motorowych o długości kadłuba do 18 m po wodach morskich.. Wszystkie pytania zamieszczone w programie są przykładowymi pytaniami mającymi na celu sprawdzenie wiedzy użytkownika.. Czas przeznaczony na udzielenie odpowiedzi to 90 minut.Testy na stronie kyma.pl zgodne są z aktualnym systemem egzaminowania na stopnie żeglarskie i motorowodne.. Część praktyczna egzaminu obejmuje wykonanie wybranych przez komisję elementów egzaminacyjnych określonych indywidualnie dla każdego zdającego przez komisję na podstawie odpowiadającego właściwemu.. 45.Sztorm Testy z wiedzy motorowodnej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt