Sprawozdanie ze stażu na nauczyciela mianowanego 2019 edukacja wczesnoszkolna

Pobierz

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego odbywającego staż na stopień nauczyciela mianowanego za okres od września 2018 r. do stycznia 2019 r.Zamieszczam sprawozdanie w formie tabeli z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego, edukacja wczesnoszkolna.. Korzystanie z portali, stron internetowych poświęconych edukacji oraz czasopism, poradników metodycznych oraz literatury fachowej.. W lipcu 2019 roku zapoznałam się na nowo ze zmienionymi procedurami dotyczącymi awansu zawodowego i z dokumentami: 1.. Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 20 im.. 1 wychowanie fizyczne (2020 .PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA .. mgr Iwona Starzyńska Data rozpoczęcia stażu: 01.. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.. Imię i nazwisko: mgr Beata Kwapisz 2.. 2 pkt.. Gromadzenie oraz utworzenie własnej bazy Bardzo lubię swoją pracę, którą, mimo, że często jest trudna i wymagająca, wykonuję z dużym zaangażowaniem, nazywanym przez wielu: pasją.Stąd pomysł na nazwę bloga, na którym dzielę się swoimi doświadczeniami, opiniami i pomysłami.Na wstępie należy zaznaczyć, że awans nauczyciela, na każdy kolejny stopień, składa się z trzech niejako odrębnych etapów: (1) stażu, po którego zakończeniu nauczyciel (2) składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego i otrzymuje ocenę, a następnie (3) wnosi do właściwego organu o podjęcie .Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego "Wesołe zabawy z jesienią" konspekt zajęcia otwartego przeprowadzony w grupie dzieci 4 - letnich (2020-11-07)SPRAWOZDANIE Z PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Maria Szatan Data rozpoczęcia stażu - 1 września 2011 r. Czas trwania stażu - 2 lata i 9 miesięcy Data zakończenia stażu - 31 maja 2014 r .Autoprezentacja dorobku zawodowego w portalu Edux.pl..

W roku szkolnym 2016/2017 rozpoczęłam staż na nauczyciela mianowanego.Grupa A.

OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH ZWIĄZANYCH Z OŚWIATĄ, POWIĄZANYCH ZE SPECYFIKĄ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI NA RZECZ UCZNIÓW ZE .O ewentualnym wsparciu ze strony innych osób piszę na końcu artykułu.. (27.06.2013) 4. stopień nauczyciela mianowanego (28.08.2014) PODSTAWA PRAWNA Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU zObecnie podstawę prawną awansu zawodowego nauczycieli stanowią: ustawa Karta Nauczyciela 1 oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. 2.Jednak pamiętać należy, że wspomniane rozporządzenie tylko w niektórych zapisach zmienia rozporządzenie z dnia 26 lipca 2018 r. 3, o czym niektórzy nauczyciele zapominają i to właśnie jest przyczyną wielu .ósmoklasisty, metody aktywizujące na Uczestniczenie w szkoleniowych zebraniach Rady Pedagogicznej.. Literka.pl Plan rozwoju na nauczyciela mianowanego Data dodania: 2011-09-22 17:26:03 Autor: Anna Marszałek Plan został napisany po rozpoczęciu stażu na nauczyciela mianowanego, aby pomóc innym nauczycielą, Bardziej szczegółowoCzym jest sprawozdanie- cytując definicję ze słownika języka polskiego , jest to «przedstawienie przebiegu jakiejś działalności, szczegółowe zdanie sprawy z czegoś» Twoim zadaniem jest zatem, przedstawić przebieg Twojego stażu, opierając się na planie rozwoju zawodowego- nauczycielu.Na stanowisku nauczyciela wspomagającego pracowałam do czerwca 2014 r. Od września tegoż roku prowadzę zajęcia z rewalidacji indywidualnej dla uczniów ze specjalnym potrzebami edukacyjnymi..

2019 r. Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy ...

2019 5.Sprawozdanie cząstkowe z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - 1.09.2017 - 31.05.2019 Joanna Konopka.. Jędrzeja Śniadeckiego w Żarowie Opiekun stażu: mgr Katarzyna Kuśnierz Dyrektor szkoły: mgr inż. Dorota .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego .. pracy.. Jeśli jesteś nauczycielem, który rozpoczął staż na dyplomowanego przed 1 września 2018 r. i zakończy go w 2019 r. lub później, w kolejnych latach (2020, 2021) - to realizujesz plan rozwoju zatwierdzony przez dyrektora na początku stażu, a na koniec stażu piszesz sprawozdanie z realizacji t e g o k o n k r e t n e g o planu .Ten schemat sprawozdania przeznaczony jest dla osób, które: piszą sprawozdanie po każdym roku stażu a staż rozpoczęły od 1 września 2018 r. lub 2019 r. zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574 ze zmianami)DYPLOMOWANY awans • pliki użytkownika technoplastomuza przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • sprawozdanie dla dyrektora.doc, SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEG O SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Irena Korowaj Jakimiuk.doc1 Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego Za okres stażu 1 września 2010r..

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2016 4.

Okres stażu: 01.09.2016 r. - 31.05.2019 r. Miejsce pracy: .. skonstruowanie wniosku o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego i projektu planu rozwoju zawodowego,Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016r., poz. 1379 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 01 marca 2013r.. poz. 393) Efekty: Na podstawie analizy przepisów prawnych związanych z procedurami uzyskiwaniaPlan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego.. Moją przygodę pedagogiczną rozpoczęłam w Przedszkolu Miejskim Nr 230 i w tym właśnie miejscu trwa ona do dnia dzisiejszego.. studia magisterskie (uzupełniające) - Edukacja Wczesnoszkolna URZ (06.07.2007) 3. studium organistowskie - dyplom Diecezjalnego Studium Organistowskiego I stopnia.. Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam.Data zakończenia stażu: 31 maja 2019 roku Wstęp Jestem nauczycielem wychowania przedszkolnego pracującym w zawodzie dziesięć lat.. Jestem nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej i logopedą.. My tymczasem wyszukajmy w Ustawie Karta Nauczyciela - Rozdział 3a "Awans zawodowy nauczyciela", a w nim informacje dotyczące awansu na stopień nauczyciela mianowanego: staż na stopień nauczyciela mianowanego trwa dwa lata i dziewięć miesięcy (są wyjątki),Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowego nauczyciela mianowanego..

Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.

Data złożenia sprawozdania: czerwiec 2019 r. Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie stażu na stopień nauczyciela mianowanego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zarzeczu Łukowskim oraz Zespole Szkół w Czerśli.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO 1.. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.. 2.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Magdalena Golan Nazwa i adres szkoły: Zespół Szkół im.. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013r.. Ukończyłam studia pedagogiczne .. o specjalności - zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne.. mgr Irena Zamara Nauczyciel mianowany Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno Wychowawczy w Kruzach 1SPRAWOZDANIE CZĄSTKOWE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PRZEZ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO BOŻENĘ OCHMAN STARAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO CZAS TRWANIA STAŻU: 01.09.2013-31.05.2016 Jestem nauczycielem mianowanym, zatrudnionym w Przedszkolu nr 26 w Chorzowie.. Z dniem 01.09.2013 roku rozpoczęłam staż na awans zawodowy na .Oto moja propozycja sprawozdaniu z niektórych, najczęściej podejmowanych działań przez nauczycieli..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt