Przeczytaj dialog uzupełnij luki 5 1-5 5

Pobierz

Posłuchaj nagrania i sprawdź (2.04.).. Wykorzystaj wyrazy podane w nawiasie, ale nie zmieniaj ich formy.Pobierz plik uzupełnij_dialog_napisz_pytania_i_krótkie_odpowiedzi_angielski już teraz w jednym z następujących formatów .. czyli zamieniamy.. Przeczytaj zdania 1 5 i ułóż do nich pytania .1.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Młodszy z nich rzekł do ojca: "Ojcze, daj mi część majątku, która na.. Tylko odpowiedzi zaznaczone na karcie będą oceniane.. Przypowieść o synu marnotrawnym Pewien człowiek miał dwóch synów.. 5.1 Places in town (1), prepositions of place A 1 Popatrz na obrazki i uzupełnij luki słowami z ramki.. Uwaga!. uzupełnij luki (6.1-6.5) właściwymi wyrazami (A-C).. Błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz właściwe.. Luki należy uzupełnić w języku polskim.. Dwa wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. between café hospital in front of library museum opposite park restaurant .. 2 Przeczytaj dialogi i uzupełnij nazwy zawodów.. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. …./ 6 pkt Przeczytaj tekst.. Przeczytaj teksty 1. i 2.. Dla każdej z opisanych sytuacji (5.1.-5.4.). Odpowiedz na pytania na końcu tekstu.. pokaż więcej.Przeczytaj poniższy tekst uzupełnij luki 1-5 używając podanych wyrazów w odpowiedniej formie Fall,have,see,teach,walk Dear Grandpa I____a great time here in Brazil yesterday we ____ through the forest to a big waterfall.pragmatyka języka, uzupełnianie kwestii dialogowych brakującymi fragmentami wypowiedzi ADANI GAMINACYJN 1. ould you like more coffee?.

Przeczytaj dialog.

Wpisz w każdą lukę (6.1.-6.3.). Zadanie 6.. - Pytania i odpowiedzi - Język niemiecki .. Przeczytaj tekst i uzupełnij luki w tekście wybierając poprawna odpowiedź A, B lub C.. Przeczytaj tekst.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Używaj zwrotów z ćw.. Zaznaczając odpowiedzi w części karty przeznaczonej dla zdającego, zamaluj pola do tego przeznaczone.. W zadaniach (7.1.-7.4.). Thank y A: I'm happy.Zadanie 5.. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C.1 rozwiązanie: autor: Konto usunięte 30.9.2010 (19:46) Uzupełnij luki tekstem w odpowiedzniej formie z nawiasu ;) Zróbcie prosze Przedmiot: Język angielski / Gimnazjum: 2 rozwiązania: autor: Konto usunięte 30.9.2010 (20:01) opisz Obeliksa po angielsku ma tam być z kąd jest gdzie mieszka i co luki Przedmiot: Język angielski / Gimnazjum .Przeczytaj tekst i uzupełnij go, dobierając do każdej luki 1-5 jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie.. A-VON B-MIT C-BEIPrzeczytaj dialog.. Wykonaj zad.. Uzupełnij w e-mailu luki zgodnie z treścią tekstu.. Zadanie 6.. Uzupełnij luki 1-5 właściwymi wyrazami A-C Im sommer fahre ich 1._____ meiner Familie 2._____ Barcelona.. Przeczytaj dialog.. Dwa fragmenty zdania podane zostały dodatkowo i nie pasują do tekstu.. Ułóż dialog między Tobą a kolegą?koleżanką.. Uzupełnij luki 1-5. używając podanych wyrazów w odpowiedniej formie..

Uzupełnij dialog.

Odpowiedzi zapisz w zeszycie.. brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Uzupełnij luki 1-5 zdaniami A-F, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.Przeczytaj uważnie poniższy tekst, z którego usunięto 5 fragmentów zdań.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Wybierz z podanych pod tekstem .Przeczytaj tekst i uzupełnij go wpisując w każdą lukę (1-5 ) jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie.. 2013-10-15 15:15:28*2-Uzupełnij luki w wyrażeniach.. Wpisz w każdą lukę (6.1.-6.2.). do tej lekcji zrób dwa dowolne zadania.. Przeczytaj tekst.. brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Uzupełnij luki 1-5 , wybierając jedną z podanych mozliwość (A,B lub C ),tak aby otrzymac logiczny , spójny i poprawny językowo tekst.. Uzupełnij luki właściwymi wyrazami.. Uzupełnij luki 1-5 właściwymi wyrazami A-C Im sommer fahre ich 1._____ meiner Familie 2._____ Barcelona.. Przeczytaj tekst.. Dwa wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Pytanie w załączniku Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.Uzupełnij dialogi..

Zapisz całe dialogi w zeszycie.

wyrazami (A-H).. Uzupełnij luki (6.1.- 6.10.). Na podstawie informacji w nim zawartych zdecyduj, które zdania są zgodne z treścią tekstu (T), a które nie (F).Uzupełnij dialog.. PRZYŚLIJ MI SWÓJ DIALOG!. Uzupełnij luki 10.1.-10.3. w wiadomości, którą Karol wysłał do Kamila, zgodnie z treścią tekstów, tak aby jak najbardziej precyzyjnie .1 Uzupełnij dialog wyrazami z ramki.. Wybierz jedną z liter: A, B albo C. A-VON B-MIT C-BEI- szkoła podstawowa Przeczytaj dialog.. KROK 5. przetłumacz go.. Otwórz podręcznik na str.77.Zacznij od ćw.. 1. pokaż odpowiedź .1 [Track 6] Posłuchaj nagrania i uzupełnij zdania, wpisując w każdą lukę jedno słowo lub liczbę.. przeczytaj poniższy dialog i uzupełnij luki 1-5 wybierając jedną z podanych możliwości a, b, c tak aby .Przeczytaj poniższy dialog.. Uzupełnij luki (5.1.-5.6.). Wykonaj zad.. Przeczytaj teksty.. 8.Uzupelnij luki 1-5 wstawiajac w kazda luke jeden wyraz, tak aby otrzymac logiczny, spojny i poprawny jezykowy tekst.Bardzo prosze o dobre rozwiazanie zadania to zadanie jest w podreczniku Up Beat 1 Hello, Carla.. Klasa8 Język niemiecki Bardzo proszę o szybką i poprawną odpowiedź, dam naj jak będzie dobrze rozwiązane.Zadanie 5.. Przeczytaj tekst.. Za.Przeczytaj tekst, z którego usunięto pięć zdań.. brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst..

Wzorem jest dialog w ćw.

Ola 100457 Polub to zadanie Entschuldigung, wie komme ich zum Dom?. Wpisz w każdą lukę (6.1.-6.3.). 1.Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania .. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. Na tej stronie oraz na karcie odpowiedzi wpisz swój numer PESEL i przyklej naklejkę z kodem.. wybierz właściwą reakcję..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt