Uzupełnij zdania imiesłowami przysłówkowymi

Pobierz

Wybudował w Konstantynopolu kościół Hagia Sophia.. .Uzupełnij zdania imiesłowami przymiotnikowymi utworzonymi od podanych bezokoliczników.. W odpowiednich miejscach postaw przecinki.. Gdy zgromadziliśmy potrzebny materiał i przeczytaliśmy instrukcję, wykonaliśmy makietę do nowej gry.. Wyrazy do wykorzystania: utrzymywać,wysluchać,brać,powtarzać,wygłosić,znudzić się,wypowiadać się.. Kiedy w 2005 r. Robert zdobył mistrzowski tytuł w formule Renault, dostał propozycję startu w Formule 1.. Rzymski wódz, namiestnik Galii, zreformował kalendarz.. ; W testach z imiesłowowymi równoważnikami zdań możemy spotkać się w sposób następujący: Został .Uzupełnij zdania imiesłowami przysłówkowymi (współczesnymi lub uprzednimi) utworzonymi od podanych bezokoliczników.. bezokoliczniki: utrzymywać, wysłuchać, brać, powtarzać, wygłosić, znudzić się, wypowiadać się.. Cesarz bizantyński, twórca Kodeksu, w którym zebrano prawo rzymskie.. (jeść) Marek, .. śniadanie, wyruszył do szkoły.Uzupełnij zdania odpowiednimi imiesłowami przysłówkami: Marta jednocześnie gotować zupę grała z nami w chińczyka.. Bartek, .. (skończyć) jeść śniadanie, wyszedł do szkoły.. Podane zdania przekształć w zdania z imiesłowami przysłówkowymi.. Miejsca dla ( palić ) ____ znajdują się w specjalnie ( przystosować ) ____ pomieszczeniu.. B.Zabieraj głos, uważnie wypowiedzi rozmówcy..

Podane zdania przekształć w zdania z imiesłowami przysłówkowymi.

Tata, .obiad, ogląda telewizję.. bezokolicznik imiesłów przysłówkowy współczesny imiesłów przysłówkowy uprzedni kopać -----pokochać kończyć ukończyć zjeść rzucaćprzekształć zdania na wypowiedzenia z imiesłowami przysłówkowymi 1) robili porządek w swojej biblioteczce i jednocześnie słuchali muzyki.. W innych wypadkach… trzeba znać relatywnie nowe zasady - stare słowniki mogą być tutaj mylące.Imiesłowowy równoważnik zdania.. A. udział w dyskusij,nie przerywaj innym.. Zad.7 Uzupełnij zdania imiesłowami przysłówkowymi (współczesnymi i uprzednimi) utworzonymi od podanych bezokoliczników.. )Utwórz imiesłowy do podanych czasowników?. W odpowiednich miejscach postaw przecinki.. Vademecum dobrego dyskutantaA.. Kiedy stosujemy imiesłów uprzedni, a kiedy współczesny.. Na poprzedniej lekcji poznaliście imiesłowy przysłówkowe.. Wiecie już, że są imiesłowy przysłówkowe współczesne i uprzednie.. Zapisz każdy imiesłów w odpowiednim miejscu schematu.. W 2008 r.Czy imiesłowy typu 'jadąc', 'stanąwszy' zawsze oddzielamy przecinkami?. Biorąc udział w dyskusji, nie przerywaj innym.. 2011-05-09 15:37:46Uzupełnij podane zdania odpowiednimi formami imiesłowów przymiotnikowych utworzonymi od czasowników podanych w nawiasach.. Biorąc udział w dyskusji, nie przerywaj innym.B.. Vademecum dobrego dyskutanta (vademecum to poradnik, przewodnik, informator w określonej dziedzinie..

)Ułożę po dwa zdania z imiesłowami przysłówkowymi uprzednimi i współczesnymi.

2010-09-25 22:01:50 Wybierz po jednym wyrazie z każdej grupy i ułóż z nim zdanie uzyj w kazdym zdaniu innej formy czasu.. Proponujemy państwu pizzę z pieca ( opalać ) ____ węglem.Ułożę po dwa zdania z imiesłowami przysłówkowymi uprzednimi i współczesnymi.. 2014-01-08 17:59:39 Z kazdym zwiazkiem ułuz po jednym zdaniu .. bezokolicznik imiesłów przysłówkowy współczesny imiesłów przysłówkowy uprzedni kopać ----- pokochać kończyć ukończyć zjeść rzucaćImiesłowy przysłówkowe współczesne - nazywają czynność równoczesną z czynnością wyrażoną przez orzeczenie - mają końcówkę -ąc - są tworzone od czasowników niedokonanych - są nieodmienne, - zawsze oddzielamy przecinkiem od zdania, Imiesłowy przysłówkowe uprzednie - nazywają czynność wcześniejszą od czynności wyrażonej przez orzeczenie - mają końcówkę -wszy, -łszy - są tworzone od czasowników dokonanych - są nieodmienne, - zawsze oddzielamy przecinkiem .Imiesłowy przysłówkowe współczesne występują w zdaniach, w których czynności, zdarzenia, sytuacje dzieją się w tym samym czasie, (co sugeruje nazwa tych imiesłowów) np.: Pijącporanną kawę, często czytam gazetę** = 'Piję poranną kawę i w tym samym czasie czytam gazetę'.Uzupełnij zdania imiesłowami przysłówkowymi (współczesnymi lub uprzednimi) utworzonymi od podanych bezokoliczników..

Tata, .....Uzupełnij zdania imiesłowami przysłówkowymi utworzonymi od podanych czasowników.

Ułożę po dwa zdania z imiesłowami przysłówkowymi uprzednimi i .. a) TAK b) NIE c) nie wiem 2) Na jakie grupy dzielimy imiesłowy a) bierne i czynne b) przymiotnikowe i przysłówkowe c) przymiotnikowe i rzeczownikowe d) współczesne i uprzednie e) żadne 3) Na jaką końcówkę kończą się imiesłowy przysłówkowe uprzednie a) - ty , - ta , -te b) - ąc c) - ący, - ąca, - ące d) - łszy, - wszy 4) Podaj w .przekształć zdania na wypowiedzenia z imiesłowami przysłówkowymi 1) robili porządek w swojej biblioteczce i jednocześnie słuchali muzyki.. Robili porządek w swojej biblioteczce i jednocześnie słuchali muzyki.. 3.Uzupełnij zdania imiesłowami przysłówkowymi utworzonymi od podanych czasowników.Uzupełnij zdania imiesłowami czasu przeszłego (Partizip II) podanych poniżej czasowników.. Zadanie IV Uzupełnij właściwymi formami poniższą tabelkę.. Mówiąc o imiesłowowym równoważniku zdania, mamy na myśli tylko imiesłowy przysłówkowe uprzednie (usłyszawszy, wykrzyczawszy) lub współczesne (pisząc, krzycząc).. Marta, jednocześnie .. (gotować) zupę, grała z nami w chińczyka.. Uzupełnij podany tekst.. bezokoliczniki: utrzymywać, wysłuchać, brać, powtarzać, wygłosić, znudzić się, wypowiadać się.. Stał, rozglądając się wokoło.. 2012-04-21 20:59:04Urupetnij zdania imiestowami przystówkowymi (współczesnymi i uprzednimi)utworzonymi od podanych bezokolicznikówutrzymywac wuchac - blatblat - powtarzacznudzić się wypowiadać sięwygłosicVademecum dobrego dyskutantabralAudzial w dyskusji, nie przerywaj innymR Zabieraj glosuwaznie wypowiedzi rozmowcy.formulu komunikat jasno, precyzyjnie i zrozumiale.D Staraj się mówickontakt wzrokowy .Imiesłowy przysłówkowe są nieodmienne, pochodzą od czasownika i mają charakterystyczne końcówki: - Współczesny - ąć..

Odpowiedź na zadanie z Gramatyka i stylistyka 7Uzupełnij zdania odpowiednimi imiesłowami przysłówkowymi.

2011-05-09 15:42:18 Uzupełnij podane zdania poprawnymi formami czasu przeszłego czasownika pójść.Okreśł ich liuczbę i rodzaj!. - Kiedy zmywałem naczynia, myślałem o wakacjach.. Vademecum dobrego dyskutanta (vademecum to poradnik, przewodnik, informator w określonej dziedzinie.. (Patrzeć) _____ przez okno, podziwiali kwitnące drzewa.Uzupełnij zdania imiesłowami przysłówkowymi utworzonymi od podanych czasowników.. Zabieraj głos, wysł Odpowiedź na zadanie z Gramatyka i stylistyka 2 Vademecum dobrego dyskutantaA.. Imiesłowy przysłówkowe dzielimy na .. i uprzednie.. a) (Biec) .. dziecko potknęło się o kamień.. Zadanie IV Uzupełnij właściwymi formami poniższą tabelkę.. Dzisiaj powiemy, jaką te formy pełnią funkcję.Uspokoiwszy się trochę, dalej opowiadał.. Generalna zasada jest stosunkowo prosta zwłaszcza w przypadku, gdy podane wyżej formy mają dodatkowe określenie - wtedy przecinek stawiamy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt