Przekształcenie wykresu przez symetrię względem osi układu współrzędnych

Pobierz

Odpowiedź: \ ( (x-1)^2+ (y-1)^2=1\) lub \ ( (x-5)^2+ (y-5)^2=25\)Wykres przecina oś oY w punkcie o rzędnej -1. a. Wyznacz współczynniki a, b, c b. Wykres funkcji przekształcono najpierw przez symetrię względem początku układu współrzędnych, a następnie obraz funkcji f w tym przekształceniu przesunięto o wektor [-4,2] .. Dowiesz się, czym jest oś symetrii i środek symetrii oraz nauczysz się rozpoznawać figury symetryczne względem prostej i względem punktu.. Środek odcinka.. Odległość dwóch punktów.. Przekształcanie wykresu przez symetrię względem osi układu współrzędnych.Wykres funkcji y=-f (-x) powstaje w wyniku przekształcenia wykresu funkcji y=f (x) przez symetrię środkową względem początku układu współrzędnych.. W trakcie lekcji będziemy rozwiązywać ćwiczenia interaktywne, opierając się na części teoretycznej materiału i podanych przykładach.. (SPP)Równanie okręgu.. 2.Symetria osiowa względem osi OX - Przekształcanie wykresu funkcji Strona główna ‎ > ‎ Symetria osiowa względem osi OX Symetrię osiową względem osi OX uzyskujemy z wykresu funkcji o równaniu y= -f.PRZEKSZTAŁCENIE WYKRESU PRZEZ SYMETRIĘ WZGLĘDEM OSI UKŁADU WSPÓŁRZĘDNYCH Zadanie 3b) i 4 a i b Reszta w załączniku +0 pkt.. Filtry: materiały multimedialne.. Przykład 2 Wykres funkcji f (x)= 1,5x + 2 przekształcono przez symetrię środkową względem punktu O (0,0) i otrzymano wykres funkcji k. Wyznacz wzór funkcji k i naszkicuj jej wykres.1..

a) Naszkicuj wykresy funkcji f i g w jednym układzie współrzędnych.

Przekształcenie wykresu funkcji przez zmianę skali.72 3.3.6. b) Podaj wzór funkcji g. c) Na podstawie wykresu funkcji g rozwiąż równanie g (x)=1.. Przekształcanie wykresu przez symetrię względem osi układu współrzędnych - kartkówka (poziom łatwiejszy)Symetria względem osi 0X Mamy z nią do czynienia, gdy dany jest wykres funkcji f(x) i mamy narysować wykres funkcji -f(x).. Funkcje /.. No to zaczynamy.. Cele szczegółowe: Uczeń: • Utrwala rozumienie pojęć: argumenty, wartości funkcji, wzór i wykres funkcji, wektor.. Jak zachowuje się wykres funkcji f?. Odbijamy symetrycznie względem osi , te wartości funkcji, które znajdują się poniżej tej osi.. Kliknij tutaj aby przejść na stronę logowania.. Przykład 1.. Każde przekształcenie wykresu funkcji powoduje nie tylko zmianę położenia wykresu w układzie współrzędnych, ale także w wielu przypadkach zmianę wzoru i własności funkcji.. Klasówka Obrazy figur w symetrii osiowej względem osi układu współrzędnych i symetrii środkowej względem początku układu współrzędnych.. Odpowiedz- jedną przez początek układu współrzędnych (0, 0) i przez punkt (2, 1) - drugą przez początek układu współrzędnych (0, 0) i przez punkt (-2, 1) Półproste nad osią OX to wykres funkcji f (x)..

Wykres funkcji powstaje z wykresu przez symetrię względem punktu .

Cele lekcji: Cel ogólny: Uczeń przekształca wykres funkcji y=f(x) na y=|f(x)| i y=f(|x|).. Na lewym obrazku narysowany jest wykres funkcji , który powstaje z wykresu funkcji przez symetrię względem początku układu współrzędnych.Odbicie symetryczne wykresu względem osi układu współrzędnych Ćwiczenie 3 1.. Otrzymano w ten sposób wykres pewnej funkcji kwadratowej g.Klasówka Punkt przecięcia dwóch prostych.. Jak zmienia się wzór funkcji f?. • Utrwala umiejętność przekształcania funkcji przez przesunięcie o dany wektor i symetrie względem osi układy współrzędnych.Przekształcenie wykresu funkcji przez symetrię względem osi układu współrzędnych .71 3.3.5.. Kolejność odbijania wykresów funkcji względem osi układu współrzędnych nie ma znaczenia dla wyniku końcowego.. Zapisz wzór funkcji f przy wartości parametru a=1 oraz wzór funkcji f przy a=-1.. Przesuwanie (przekształcenie) wykresu wzdłuż osi OY g(x)=f(x)+q lub g(x)=f(x)-qKarolina Zwolińska wytłumaczy Ci kiedy możemy mówić o tym, że funkcja jest symetryczna względem osi odciętych lub osi rzędnych.. Ukryj wykres funkcji g. Zmieniaj suwakiem wartości parametru a (możliwe jest tylko 1 i -1).. Rozważ wszystkie przypadki.. Półproste pod osią OX to wykres funkcji g (x).. Poziom: Klasa 1 /.. Basia: linia przerywana: y=|x| czerwona f (x)+|x−2| zielona g (x)=−|x−2| f (x)=|x−2| g (x) = −|x−2| |x−2|=−|x−2| ⇔ x−2=0 ⇔ x=2 f .4.11..

... przez symetrię osiową względem osi OY.

Dziedziną funkcji f jest zbiór - 3, - 1, 2, 4, 5.Rysując wykres funkcji na podstawie wykresu odbijamy symetrycznie względem osi , te wartości funkcji, które znajdują się pod osią .. Poznasz figury osiowo- oraz środkowosymetryczne i dowiesz się, jak .. Zadanie 1Jeżeli wykonamy oba powyższe odbicia na raz, to otrzymamy symetrię względem początku układu współrzędnych.. - Odrabiamy.pl Matematyka - liceumWyznacz równanie okręgu przechodzącego przez punkt i stycznego do obu osi układu współrzędnych.. Rozwiązanie jest dostępne dla zalogowanych użytkowników premium.. Dzięki niej poznasz dwa rodzaje symetrii: symetrię osiową i symetrię środkową.. f ( x) = 2 ⇔ ( x = − 4 ∨ x = 4)Przekształcenie wykresu funkcji przez symetrię względem osi OY.. Przekształcenie polegające na wykonaniu dwóch symetrycznych odbić względem jednej osi układu współrzędnych, a następnie względem drugiej osi nazywamy symetrią środkową względem początku układu współrzędnych (punktu (0, 0)).#matematyka #matura #funkcje #przekształcenia #wykres #symetriaLink do playlisty Funkcje: symetrię względem osi ..

Interpretacja graficzna układu równań liniowych.

Twoje celePrzekształcenie wykresu przez symetrię względem osi układu współrzędnych Andzia O: Naszkicuj wykresy funkcji f i funkcji g (x)= −f (x).Podaj punkty wspólne tych wykresów: a)f (x)= |x−2| proszę naszkicujcie mi.. Jak już wiemy (podrozdział: symetria punktu) punkt, jaki uzyskujemy podczas symetrii względem osi 0X, ma taką samą współrzędną "x", jak dany punkt, a współrzędna "y" zmienia swój znak na przeciwny.f(-x), -f(x) - przekształcenie wykresu przez symetrię względem osi układu współrzędnych CZYTAJ WIĘCEJ, |f(x)|, f(|x|) - inne przekształcenia wykresu, takie jak wartość bezwzględna CZYTAJ WIĘCEJ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt