Scenariusz zajęć edukacja wczesnoszkolna klasa 3

Pobierz

Uzasadnienie celowości tematu: • rozwijanie kreatywności uczniów • integracja zespołu klasowegoKONSPEKT ZAJĘĆ Z WYKORZYSTANIEM TIK EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA - edukacja matematyczna UCZESTNICY - klasa II a Temat: Obliczenia zegarowe.. Nauczanie zintegrowane I-III.. Podział wyrazów na głoski, litery i sylaby.. Skoki przez skakankę.. Nauka pisania cyfry: palcem w powietrzu, palcem na ławce, na pisaku, po śladzie.. 8 MODUŁ 3 13 Aktywizujące metody kształcenia wspierane technologią.. wczesnoszkolna Data:25.04.2016r Klasa: 2a Temat: Tropiciele wiosny.. Powiązanie z wcześniejszą wiedzą:Edukacja wczesnoszkolna / klasa 1 / klasa 2 / klasa 2 / klasa 3 / Szkoła podstawowa.. Ja się na tym znam!. Czas lekcji: 45 minut.. Poprzez udział w zajęciach zdobywają odznakę przyjaciela przyrody.. Uczeń:KONSPEKT LEKCJI OTWARTEJ Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ REALIZOWANEJ W FORMIE ZDALNEJ Prowadzący: Anna Supińska Klasa: 1a (25 osób) Przedmiot: edukacja wczesnoszkolna Szkoła: Szkoła Podstawowa nr 33 z Oddziałami Dwujęzycznymi im.. Najnowsze.. Przedmiot: Edukacja wczesnoszkolna - edukacja matematyczna Temat zajęć: Tabliczka mnożenia - gry i zabawy matematyczne.. Jestem ja, jesteś ty, raz, dwa, trzy" 2.. ( 2) Scenariusze.. Szkoła podstawowa Edukacja wczesnoszkolna klasa: 1-3 Autor: Jolanta Sikorska Temat : Znaczenie wody w życiu człowieka Po lekcji będziesz umiał/umiała: - wyjaśnić co to jest ekologia; - segregować śmieci;…..

Przedmiot: Edukacja wczesnoszkolna.

TEMAT: Pomagamy Ziemi- zdobywamy odznakę przyjaciela przyrody.. Tematyka i szczegółowe zadania zajęć:Scenariusze zajęć.. Cel ogólny: - wdrażanie nawyków zdrowego odżywiania Cele operacyjne: uczeń: - wypowiada się na zadany temat - rozwiązuje logogryf - układa puzzle ,,Piramida żywieniowa" Edukacja polonistyczna.. Cel główny: Opanowanie i utrwalenie umiejętności matematycznych.Propozycja zajęć z edukacji zdrowotnej dla klasy II Temat: Dzień zdrowego odżywiania.. Szkoły Ponadgimnazjalne.. 13Podsumowanie lekcji (Informacja zwrotna Uczeń - Nauczyciel) Nauczyciel zadaje pytania: 1.. Kto z Was potrafi podać wyraz, który jest nazwą: roślin, zwierząt, ludzi i rzeczy?. Podstawa Programowa: "Cele kształcenia-wymagania ogólne edukacji wczesnoszkolnej (.). III.. Agnieszka Thomas.. - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA TEMAT: Oddech dla Ziemi PRZEDMIOT:Edukacja przyrodnicza (nauczanie wczesnoszkolne) CELE EDUKACYJNE: Cele ogólne wg nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych: 6.Edukacja przyrodnicza.SCENARIUSZE ZAJĘĆ WCZESNOSZKOLNYCH Katarzyna Gniadek Radosława Jurga Arleta Mytko Małgorzata Szukała 3 klasaScenariusze | Edukacja wczesnoszkolna (Klasa 3) Filtry: wyczyść filtry (1) Edukacja wczesnoszkolna.. Wychowanie przedszkolne.. Dlaczego należy segregować odpady?Scenariusz zajęć edukacji wczesnoszkolnej ~klasa 1 z wykorzystaniem tradycyjnych metod oraz narzędzi multimedialnych w tym monitora interaktywnego..

Temat zajęć: Jesień.

Usytuowanie problematyki omawianej na zajęciach w podstawie programowej: I etap edukacyjny obejmujący klasy I-III szkoły podstawowej - edukacja wczesnoszkolna 1.. Rozwiązywanie zagadek odkreślających przedmioty wykorzystane podczas zajęć.. Zapoznanie uczniów z nową techniką plastyczną "woskowe obrazki".Scenariusz przedstawia przebieg zajęć dla klasy III z zakresu edukacji ekologicznej.. Kształcenie zawodowe.. Powitanie zabawą ruchową ze śpiewem "Gość" z płyty Klauza "Wszyscy są, witam was, zaczynamy już czas.. Przedszkole.. Temat: Dni tygodnia Treści podstawy programowej: I 1.1, 1.3; 2.3; II 6.4 Prowadzący: Katarzyna Szczupak klasa: 1b Data realizacji: 05.06.2019 r. zas trwania zajęć: 2 godziny Cele operacyjne:Scenariusz zajęć Temat: Życzliwość Grupa wiekowa: edukacja wczesnoszkolna, klasy I-III Czas trwania: 45-60 min.. Tworzenie zbiorów trzelelentowych.. Temat: Sprawdzam siebie.. Gimnazjum.. Ruda Śląska.Scenariusze dla klas I-III - Edukacja techniczna - Uniwersytet Dzieci w Klasie.Darmowe Scenariusze Lekcji | Edukacja wczesnoszkolna (Klasa 3) | muzyka | Photon Portal.. Temat dnia: Maria Kownacka " Kajtkowe przygody".. WF: Zabawy skoczne.. SCENARIUSZ LEKCJI DLA KLASY III.. Opis i analiza przypadku rozpoznania i rozwiązania problemu wychowawczego.. Puławy.. Cele ogólne lekcji: • utrwalenie i rozwijanie znajomości tabliczki mnożenia;Scenariusz lekcji dla klasy 2 edukacji wczesnoszkolnej..

(na podsumowanie zajęć).

Uczestnicząc w zajęciach uczniowie poznają szereg pojęć związanych z ochroną przyrody.. Stanisława Ligonia w Katowicach Miejsce : Spotkanie na wideokonferencji, za pośrednictwem platformy Google MeetKONSPEKT ZAJĘĆ Z WYKORZYSTANIEM TIK 1.. Czytaj dalej.PRZYRODNICZA : Elementy pogody.. Metody: aktywizujące, oglądowe, podające.. Edukacja matematyczna + Matematyka.Konspekt zajęć OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE Przedmiot: edu.. W zakresie emocjonalnego obszaru rozwoju uczeń osiąga: (.). 2.Scenariusze zajęć (3) Sprawdziany, testy, ćwiczenia (2) Wpisy do dziennika (4)Edukacja wczesnoszkolna Scenariusz zajęć edukacji wczesnoszkolnej w klasie II przeprowadzonych przez Alicję Staszewską - Rudnicką Edukacja: polonistyczno-środowiskowa Blok tematyczny: Warszawa - obecna stolica Polski.. Przedmiot: edukacja wczesnoszkolna Data: 20.03.2018 r. Klasa: IIIa.. wszystkie przedmioty.. Czas: 45 min.. Przewodnik metodyczny zawiera 160 scenariuszy zajęć dziennych, które zostały opracowane tak, aby nauczyciel mógł indywidualnie dostosować omawiane treści do możliwości grupy.. POLONISTYCZNA: Swobodne wypowiedzi dzieci na temat zimowej wyprawy do lasu na podstawie ilustracji w podręczniku.. Wskazywanie i nazwyanie poszczególnych elementów.. Elektroniczne zasoby edukacyjne, sieci współpracy i bezpieczne z nich korzystanie.. Temat zajęć: Utrwalenie wiadomości o czasowniku, rzeczowniku i przymiotniku..

Przebieg zajęć: 1.

W jaki sposób możemy zadbać o środowisko?. Przebieg zajęć: 1.Klasa: III b ( klasa integracyjna) Prowadząca: ………………… Nauczyciel wspomagający: ………………… Krąg tematyczny: Podróże w nieznane.. Pokazanie klocka liczby 3Konspekt zajęć - ocenianie kształtujące.. ( 35) 3 lata.Scenariusz zajęć z edukacji wczesnoszkolnej w klasie III Blok tematyczny: Rodzinne święta Temat dnia: Z pierwszą gwiazdką Prowadząca: mgr Helena Miękus Cele ogólne: kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat; zapoznanie z wybranymi zwyczajami i tradycjami bożonarodzeniowymi: uświadamianie znaczenia tradycji;Dzwonki, dzwoneczki - wprowadzenie dwuznaku dz, Dz.Konspekt zajęć z edukacji wczesnoszkolnej - wprowadzenie dwuznaku dz, Dz. Patrycja Gębala.. CELE:- 1/3c kl.3 - uczestniczy w rozmowach: zadaje pytania, udziela odpowiedzi i prezentuje swoje zdanie; poszerza zasób słownictwa i struktur składniowych; - 1/3f kl.3 - pisze czytelnie i estetycznie(przestrzega zasad kaligrafii), dba o poprawność gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną; Edukacja społecznaPozkazanie cyfry 3.. Edukacja społeczna Edukacja polonistyczna Edukacja techniczna Edukacja matematyczna Edukacja przyrodnicza Edukacja plastyczna Szczególne okazje Edukacja muzyczna Edukacja informatyczna.. Cele całodziennych zajęć:Scenariusze szkoleń dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej MODUŁ 1 1 Wprowadzenie do szkolenia.. Kto potrafi trudne słowo recykling?. 1 MODUŁ 2 8 Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i praca w sieci.. Temat dnia: Jak wygląda warszawska Syrenka?. Poszczególne scenariusze zawierają propozycje zapisu tematów dnia oraz wykaz pomocy dydaktycznych potrzebnych do przeprowadzenia zajęć.Szkoła Podstawowa klasy IV-VI..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt