Kultura grecka i jej dziedzictwo prezentacja

Pobierz

Synkretyzm religijny 6. p.n.e., czyli do czasu podboju starozytnej Grecji przez Rzymian.2.. 5 maja 2021 22:46 Wypracowania.. Filozofia Strona domowa " Wie­dza jest dru­gim słońcem dla ludzi. ". Uważana jest za spadkobierczynię starożytnej Grecji.. filozofia ("umiłowanie mądrości) - nauka zajmująca się szukaniem odpowiedzi na temat miejsca i roli człowieka w świecie - Tales z Miletu - Sokrates - Platon - Arystoteles 2. a. twórczość Homera - Iliada - Odyseja b. twórczość Hezjoda - Teogonia - utwór o pochdzeniu bogówPrezentacja: nasze dziedzictwo kulturowe - pamięć przeszłości Czas trwania: 90 minut .. · wzbogaca wiedzę o swojej miejscowości i jej zabytkach, · współpracuje z innymi uczniami - planuje, dzieli się zadaniami i wywiązuje się z nich, .. · rozpoznaje wybrane dzieła architektury należące do polskiego dziedzictwa kultury,Plik kultura grecka i jej dziedzictwo prezentacja.pdf na koncie użytkownika eniskulenovic • Data dodania: 16 lis 2018Starożytna kultura grecka była na najbardziej zaawansowanym etapie rozwoju z pośród kultur antycznych, świadczą o tym dokonania sztuki greckiej.. Jej przyjmowanie było zazwyczaj spontanicznym procesem, a nie polityka władz.. Omów podobieństwa i różnice.. Dopisz do podanych terminów nazwy używane przez starożytnych Greków: Grecja.. Grecki plac (rynek) Rządy ludu.. Jako taka stanowi ..

Kultura grecka i jej dziedzictwo 1.

W czasach rzymskich i z początkiem chrześcijaństwa, a więc od I do IV wieku n.e. sztuka grecka, tak jak grecka filozofia, jak cała kultura tego kraju, żyła odblaskiem dawnej chwały.Scenariusz lekcji "Kultura grecka i jej dziedzictwo" - karta pracy, plik: scenariusz-lekcji-kultura-grecka-i-jej-dziedzictwo-karta-pracy.doc (application/msword) Poznać przeszłośćKultura i dziedzictwo kulturowe (część 2) Konferencja - Podsumowanie wdrażania XI Priorytetu "Kultura i dzidzictwo kulturowe" Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko" Prezentacja flash (plik .exe, 35Mb) pobierz » .Starożytna Grecja - cywilizacja, która w starożytności rozwijała się w południowej części Półwyspu Bałkańskiego, na wyspach mórz Egejskiego i Jońskiego, wybrzeżach Azji Mniejszej, a później także w innych rejonach Morza Śródziemnego.Starożytna Grecja uważana jest za kolebkę cywilizacji zachodniej.Grecka kultura, sztuka, mitologia, filozofia i nauka zostały za .Kultura grecka i jej dziedzictwo.. Wyjaśnij, jaką funkcję w kulturze starożytnej Grecji pełniły mity.. A. Zapisz argumenty Greków i Brytyjczyków w sporze dotyczącym posiadania rzeźb z Partenonu.. Wymień trzy bóstwa olimpijskie i powiedz, jakimi dziedzinami życia się opiekowały.. Jakub Braszczok Slajd 1 Starożytna kultura grecka była na najbardziej zaawansowanym etapie rozwoju z pośród kultur antycznych, świadczą o tym dokonania sztuki greckiej..

Argumenty Greków Argumenty BrytyjczykówKultura grecka i jej dziedzictwo 1.

Za czas jej trwania przyjmuje się okres od ok. 1200.r.pne do Iw.. Antyk, kultura starożytnego świata, od II tysiąclecia p.n.e. do 476 roku n.e. (upadek Cesarstwa Zachodnio Rzymskiego), rozwijająca się głównie w Grecji i w basenie Morza Śródziemnego, miała i ma ogromny wpływ na kulturę europejską.. W tytule maila obowiązkowo wpisujemy imię i nazwisko oraz klasę.. ; utwór epicki w którym obok siebie funkcjonowały świat .kultura grecka i jej dziedzictwo Złoty Wiek Aten (V w. pne, okres klasyczny) - utworzenie Związku Morskiego (478/477 pne) - wzmocnienie polityczne i gospodarcze AtenKultura Starożytnej Grecji.. Kultura hellenistyczna 5.. Złoty wiek Aten 2.. Miasto państwo.. p.n.e., kiedy to zorganizowano pierwsze zawody w Olimpii w Grecji.. Ważną rolę w rozwoju nowych cywilizacji odegrał też starożytny Egipt.Przede wszystkim kultura grecka epoki klasycznej (V w. p.n.e.) przekazała kul-turze europejskiej wielkie dziedzictwo trwałych wartości humanizmu, które - w późniejszych epokach zasymilowane z wartościami chrześcijańskimi - stano-wiło niezwykłe spoiwo integracji i rozwoju duchowego narodów europejskich..

Nauka ma swój początek w filozofii, gdyż jej twórcami nie był nikt inny jakKultura grecka i jej dziedzictwo.

Architektura i sztuka 4.. 77% Kultura Starożytnej Grecji; 81% Porównaj sztukę starożytnej Grecji i Rzymu.. Jest uważana za jedną z najdoskonalszych epok sztuki i kultury.Źródło: T. Stylińska, Dziedzictwo lorda Elgina, "Tygodnik Powszechny" 2007, nr 49, s. 22-23.. Aleksandria - stolica nauki greckiej w Egipcie - wymienia najwa żniejsze osi ągni ęcia kulturowe Aten w V w. p.n.e.- tłumaczy znaczenie wielkiej kolonizacji greckiej w procesie przenikania się kultur śródziemnomorskich - wyjaśnia wpływ wojen perskich na postrzeganie ludów Wschodu 1 A.1.2 charakteryzuje basen Morza Śródziemnego jako obszar intensywnego przenikania się kultur w starożytności.. W ten sposób powstał alfabet grecki, który stał się podstawą pisma w Europie Wschodniej.. Gatunki literackie: Epos - najstarszy gatunek literatury europ.. Sztuka Teatr Kultura Grecka i jej dziedzictwo Natalia Feliga Inga8 październik (czwartek), 2015 20:55 Złoty wiek Aten W dzisiejszym reportażu zajmiemy się głównie kulturą grecka i jej dziedzictwem.. Wyjaśnij pojęcia .Lekcja 26 - STAROŻYTNA GRECJA I JEJ DZIEDZICTWO Na podstawie rozdziałów "Początki świata greckiego" i "Kultura grecka i jej dziedzictwo" odpowiedz na pytania i wykonaj polecenia:Dziedzictwo kulturowe Antyku..

Rozwój ten możemy podzielić na kilka etapów, okresów:Grecja - kolebka kultury ... Grecja ma długą historię i bogate dziedzictwo kulturowe.

Po odzyskaniu przez Grecję niepodległości, w 2. poł.Kultura starożytnej Grecji Prezentacja multimedialna z zadaniami dla uczniów, .. wędrownym poetą i śpiewakiem Grecka architektura i rzeźba to absolutna klasyka i artystyczna doskonałość jej proporcjami i elegancją zachwycamy się do dziś… Malarstwo i rzeźba charakterystyka: materiał: charakterystyka: Uzupełnij schematy: Fidiasz .Kulturą grecka i jej dziedzictwo prezentacja; Kulturą grecka i jej dziedzictwo prezentacja.. Jednakże chciałbym także dodać, iż z okresu starożytności, dziedzictwa starożytnej Grecji nie są jedynymi.. 82% Dziedzictwo Antycznej Grecji i Egiptu.. p.n.e, czyli do czasu podboju starozytnej Grecji przez Rzymian.Kultura hellenistyczna- terminem tym określa się kulturę, która wykształciła się po podbojach Aleksandra .Scharakteryzuj religię wyznawaną przez starożytnych Greków.. Objaśnij jego związki z religią.83% Dziedzictwo Antycznej Grecji i Egiptu.. Złoty wiek Aten Okres klasyczny w dziejach Grecji przypada na V w. p.n.e.. RZEŹBA a. Fidiasz b. Myron" Dyskobol" c. Poliklet "Doryforos" SYNKRETYZM RELIGIJNY prces który polega na mieszaniu się wyobrażeń o istotach boskich które należa doPrzygotowały Igrzyska Olimpijskie Historia igrzysk olimpijskich sięga 776r.. Lokalne języki oraz obyczaje podlegały .KULTURA GRECKA I JEJ DZIEDZICTWO 1.. Drodzy uczniowie, wypełnioną kartę pracy odsyłamy na maila Tomasz.. Sztuka grecka sięga swych źródeł aż do X wieku p.n.e. i intensywnie rozwijałaKultura starożytnej Grecji Klasa I Gim LITERATURA GRECKA Grecy wykorzystali alfabet fenicki dodając do niego 5 samogłosek.. Greckie korzenie nauki 3.. Grekiem stawał się ten, kto mówił i myślał po grecku- bez względu na pochodzenie.. Kultura i sztuka starożytnej Grecji.. KULTURA GRECKA I JEJ DZIEDZICTWO.. Przez kolejne tysiąc lat odbywały się one zawsze co cztery lata.. Sztuka grecka sięga swych źródeł aż do X wieku p.n.e. i intensywnie rozwijała się do około IV wieku p.n.e. Złoty wiek Aten- wkładu kultury konkretnego państwa (historycznego lub współczesnego) w proces kształtowania kultury europejskiej (interesującympaństwemz tej perspektywy jest Francja), - konkretnego problemu, np. uniwersalna kultura europejska czy pluralizm kultur narodowych (lokalnych, partykularnych).Grecki pismo, na którym opiera się dzisiejsze pismo Greków powstało z pisma spółgłoskowego, zapożyczonego od Semitów..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt