Kultura polski średniowiecznej notatka

Pobierz

Cele i cechy literatury, Epoka trwała od 476 roku (upadek cesarstwa zachodniorzymskiego) do roku 1492Średniowiecze jest jedną z trzech głównych epok w tradycyjnym (najbardziej trwałym i rozpowszechnionym) podziale historii Europy na starożytność, średniowiecze i historię nowożytną.. Państwa powstałe na gruzach cesarstwa rzymskiego łączyła ze sobą tradycja rzymska oraz więzy gospodarczo-kulturowe.. - wyprawy krzyżoweZapraszamy na krótką wycieczkę do świata architektury romańskiej 1 Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim - streszczenie 2 Ramy czasowe 3 Sztuka gotycka - architektura i rzeźba.. Matka Boska opowiada o swojej tragedii, która ją dotknęła w WielkiPiątek: musiała patrzeć na cierpienie ukrzyżowanego syna.Osiągnięcia polskiego średniowiecza - ukształtowanie się ponad plemiennego języka polskiego i podejmowanie prób zastosowania go w piśmiennictwie - przyswojenie chrześcijańskiej kultury zachodnioeuropejskiej i zespolenie z nią rodzimych elementów kulturowych - kształtowanie się polskiej świadomości narodowej - rozwój szkolnictwa, powstanie szkół klasztornych, katedralnych oraz Akademii Krakowskiej, która w XV wieku należała do najlepszych uczelni europejskich - powstanie .Autor: Małgorzata Haze dla: Kulturalna Polska klp.pl Dowiedz się więcej.. Działo się tak przez dzięki uniwersalizmowi..

Problemy średniowiecznej kultury ludowej, tłum.

Duchowni zajmowali się nauką i edukacją, kształtowali kulturę i decydowali o polityce.. W Polsce natomiast średniowiecze trwało od X do XV wieku.. Głównym "inwestorem budowlanym" średniowiecza był Kościół, dopiero od XIII/XIV wieku pojawiają się liczniejsze budynki świeckie.. Z biegiem czasu granice wpływu kulturowego i politycznego sukcesorów Rzymu .Kultura średniowiecznej Europy.. Wówczas to do kraju przybyli pierwsi duchowni, zaczęły się pojawiać zakony (benedyktyni w Tyńcu i paulini na Jasnej Górze), którzy wnieśli ze sobą zachodnie wzory, prowadzili też działalność oświatową i kulturalną.Średniowiecze trwa 10 wieków (ponieważ Polska wkroczyła na widownię dziejów w końcu X wieku - polskie średniowiecze jest o połowę krótsze).. Sąsiedzi Polski w XII - XIII w.Średniowieczna kultura, choć wywodziła się bezpośrednio z antyku, szybko i diametralnie zmieniła swoje oblicze.. Polska w okresie rozbicia dzielnicowego.Wieki średnie, czyli okres pomiędzy starożytnością a renesansem, trwał w Europie ponad dziesięć stuleci.. Temat 7.. * X w. cesarstwo Ottonów * 1000r.. W Polsce w średniowieczu najpierw rozwinął się styl romański, a następnie styl gotycki.. Ośrodkami średniowiecznej kultury były dwory władców i miejsca związane .Kultura średniowiecznej Europy : Kultura średniowiecznej Europy - notatka..

- notatka ; Temat 10.

Tło historyczne: * 476r - upadek cesarstwa Bizantyjskiego za panowania Karola wielkiego.. To zdecydowało o kulturowej przyszłości państwa, która została ściśle związana z cywilizacją i .6.. Wiedza naszych przodków nie dorównywała naszej, ale przecież za 100-200 lat może się okazać, że mylimy się w wielu kwestiach.Kultura na ziemiach polskich przed przyjęciem chrześcijaństwa nie jest dobrze poznana, ponieważ nie zachowało się wiele zabytków.. Próbowano też ustanowić wspólną władzę świecką poprzez wskrzeszenie cesarstwa w postaci Cesarstwa Rzymskieg Narodu Niemieckiego.- Kultura średniowieczna - kulturotwórcza rola Kościoła [4.4] - Kultura średniowieczna - architektura romańska i gotycka [4.3] 5.. Kultura średniowiecza dzieli się na 2 okresy: romański i gotycki.. Początki średniowiecznej kultury datuje się na okres rządów Karola Wielkiego.. Zdzisław Dobrzyniecki, Warszawa 1987, s. 70-81.. Szczególny rozwój kultury i oświaty zaczął się dopiero pod koniec tej epoki, dopiero między XIII-XIV w., gdy jako.Średniowiecze traktowano jako epokę, w której panowały ciemnota i zabobon.. Przejrzyj tekst.. Jednak należy wyraźnie podkreślić, że było to ogromne uproszczenie.. danse macabre) - obraz upersonifikowanej śmierci tańczącej z ludźmi różnych stanów (wyraz równości wszystkich wobec umierania)..

Imperium mongolskie : Mongołowie - notatka ; Temat 8.

- okres powstawania: od IX/X w.. Jej najbardziej charakterystycznym rysem była wszechobecność religii.. - zjazd w Gnieźnie * 1025r.. Były to wzorce świętych (najczęściej ascetów) oraz rycerstwo.. Średniowieczna zjednoczona Europa.. Od powstania państwa, sztuka kształtowała się przede wszystkim na kulturze zachodniej (łacińskiej), od późnego średniowiecza we wschodnich obszarach, łącznie z dawnymi Kresami Wschodnimi także na kulturach .Krótko o długiej epoce - średniowiecze.. - Chrzest Mieszka I [5.1, 5.2] - Zjazd gnieźnieński [5.3] - Monarchia patrymonialna pierwszych Piastów [5.3, 5.4, 5.5, 5.6] 6.. Rozpoczęło się wraz z przyjęciem chrztu przez Mieszka I, czyli w 966 roku.Kultura średniowieczna - architektura romańska i gotycka.. Literatura charakteryzowała się anonimowością (twórcy nie ujawniali się), propagowała ideały średniowiecza, pisana była łaciną, charakterystyczne również było zdobienie i ręczne wykonanie.Do Polski kultura średniowiecznej Europu zaczęła napływać po przyjęciu chrztu przez Mieszka I.. Potężny władca Franków .WYBRANE MOTYWY ŚREDNIOWIECZNEJ SZTUKI Bernt Notke, Taniec śmierci (fragment), 1463 Taniec śmierci (franc.. Ramy czasowe: 476r.. Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy Benedyktynów tynieckich, Poznań 1980, s. 698-699.Średniowiecze epoka literacka, opracowanie epoki, wszystko o epoce średniowiecza Tematyką epoki średniowiecza była: religia, rycerstwo,dwór oraz historia..

Rozbicie dzielnicowe : Rozbicie dzielnicowe - notatka; Temat 9.

(w Polsce od X/XI w.. )Środki stylistyczne Jądro Ciemności - Notatka z lekturyDziadyNotatek-pl-adam-mickiewicz-dziady-cz-iiiDwudziestolecie Midzywojenne.. Polska w okresie wczesnopiastowskim.. Przyjęcie chrześcijaństwa w 966 r. włączyło Polskę w krąg kultury łacińskiej.. KULTURA ŚREDNIOWIEZNEJ EUROPY - NOTATKA _____ 1. echy kultury średniowiecznej: a) uniwersalizm nie rozwijały się oddzielne kultury narodowe, pod wpływem chrześcijaostwa wykształcił się jeden wzorzec (było to związane z tym, że duchowni byli jedynymi ludźmi wykształconymi: umieli czytad i pisad, byli pisarzami i uczonymi,Średniowieczna kultura polska, podobnie jak kultura europejska dotyczyła i związana była z takimi dziedzinami życia jak: literatura, nauka, malarstwo, sztuka i architektura.. Kultura w średniowieczu rozwijała się na dwóch podstawowych wzorcach.. Teksty kultury - średniowiecze.. Zachodnia Europa powoli odradzała się kulturalnie po upadku zachodniego imperium rzymskiego, nadchodził zmierzch barbarzyństwa.kultura średniowiecznej europy notatka cechy kultury średniowiecznej: uniwersalizm nie rozwijały się oddzielne kultury narodowe, pod wpływem chrześcijaostwaCechy średniowiecznej kultury Polski są analogiczne do wzorów obowiązujących w Europie.. Wpływała na to jednolitość językowa (językiem kultury, nauki i literatury pozostawała łacina), a także religijna (dominacja chrześcijaństwa, papież władający w Państwie Kościelnym).. Kultura średniowiecza dzieli się na 2 okresy: romański i gotycki

Okres romański
W okresie tym zachodzą wielkie zmiany w kulturze i sztuce - chrześcijański Zachód powoli wychodził z okresu barbaryzacji spodowodowanej upadkiem Cesarstwa Rzymskiego i najazdami germańskimi.Średniowiecze - notatka.. Przyjęcie chrztu przez Mieszka I w 966 r. sprawiło, że Polska została przyjęta do międzynarodowej chrześcijańskiej społeczności i znalazła się w łacińskim kręgu kulturowym.. Nazwa Określenie "wieki średnie" wprowadzili ludzie renesansu, traktując minioną epokę z lekce-ważeniem i uznając ją za dobę przejściowego obniżenia poziomu kultury między antykiemKultura, nauka, sztuka, a także filozofia w Średniowieczu były takie same w całej Europie.. - koronacja Bolesława Chrobrego * 1054r.. 2009-05-01 15:43:19Sztuka Polski - pojęcie to obejmuje działalność artystyczną na terenach związanych z państwem polskim od pradziejów po dzień dzisiejszy.. Tagi: Opracowanie • Średniowiecze • Średniowiecze - nazwa, ramy czasowe, .Przeszłość w kulturze średniowiecznej Polski I Redakcja naukowa Jacek Banaszkiewicz, Andrzej Dąbrówka, Piotr Węcowski Instytut Historii PANOsiągnięcia kultury średniowiecza w Europie i Polsce .. - schizma Kościoła * XI w.. Za początek średniowiecza przyjmuje się umownie upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego (476 r.n.e.).. w przekładzie z języków oryginalnych, oprac.. W okresie romańskim zaistniały znaczące zmiany zarówno w aspektach kultury i sztuki chrześcijańskiej.. Cechy kultury średniowiecza w Polsce:Opisz dwa główne nurty, kultury średniowiecznej: religijny i rycersko-dworski 2010-04-25 14:22:50; Pyt Obszar kraju który ma charakteryczne cechy kraj obrazu i kultury 2018-01-11 20:02:43; jakie elementy złożyły się na powstanie kultury średniowiecznej europy?.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt