Uzupełnij tekst poprawną formą czasownika can

Pobierz

Nie zawsze musimy podawać konkretny czas, bo jest wiadome (wynika z sytuacji, kontekstu), że czynność odbywała się .Następnie przeczytaj tekst poniżej i wybierz poprawną opcję.. 0.Dzisiaj musimy (my)sprzątać kuchnię i łazienkę.. Klasa 4 Angielski Macmillan.. they were - oni byli/one były.Uzupełnij tekst właściwym słowem z podanych (A, B, C lub D) zaznaczając odpowiedź zgodnie z przykładem.. you were - wy byliście/byłyście.. Zwróć uwagę na typowe określenia.. Przeanalizujmy teraz sytuacje, w których użyjemy czasu przeszłego Past Simple.. 1.O której (ty)być dzisiaj w domu?. you were - ty byłeś/byłaś.. Brainy 4 unit 5 czasownik Can Porządkowanie.. She has been doing the shopping since .1 3.45 Usłyszysz dwukrotnie pięć tekstów.. Krótkie odpowiedzi tworzymy wg.. Forma A/ Zdania twierdzące have/has been + czasownik + -ing have/has been watching Czas Present Perfect Continuous składa się z czasownika posiłkowego to be w czasie Present Perfect (have been lub has been ) oraz czasownika głównego z końcówką -ing: I have been playing the piano all morning.. 6.Teraz (my)zmywać naczynia.Uzupełnij zdania poprawnymi formami czasowników w nawiasach w czasie Present Simple lub Present Continous.. 2012-05-10 19:36:54; Uzupełnij zdania odpowiednimi formami czasowników can lub have to.. Brainy 4 unit 4 (story) Koło fortuny.Pytania z czasownikiem "can" tworzymy w prosty sposób, przestawiając czasownik can na początek zdania, przed osobę..

Zad.1.Proszę uzupełnić zdania poprawną formą czasownika musieć.

powino .. 2011-12-01 16:37:59; Uzupełnij zdania, używając czasowników z ramki w odpowiedniej formie.. 3 Uzupełnij zdania odpowiednimi wyrazami.. ____ 5 There are no .Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. 3 buy When did bought (mr thomas) .Uzupełnij zdania, używając czasowników z ramki w czasie present simple.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna.. Pomożecie.. Klasa 4 Angielski Brainy 4 unit 4 Macmillan.. 2 You use a to cook soup in it.Odpowiednie formy czasownika TO BE w czasie przeszłym to WAS i WERE.. Zaloguj się.. Nie mam konta, chcę się zarejestrować.. O to znaczy że mediana zarobkow w pewnej firmie wynosie 3000 tys zl netto Answer.. Na koniec kliknij "Check", żeby sprawdzić swój wynik.. Zarejestruj się .Past Simple opisuje jedynie wydarzenia z przeszłości - nie ma związku z chwilą obecną.. Dla każdego tekstu zakreśl poprawną odpowiedź: a, b lub c. we were - my byliśmy/byłyśmy.. Me and my brother _____ at the cinema.na podstawie przeczytanego tekstu potrafi przyporządkować części tekstu do ilustracji • na podstawie przeczytanego tekstu potrafi uzupełnić luki w tekście • na podstawie przeczytanego tekstu potrafi zdecydować o prawdziwości podanych informacji Rozumienie ze słuchu •37 1. uzupełnij zdania formą past simple od czasowników podanych w nawiasie;1. sorki nie zabardzo to umiem ..

2012-02-10 15:32:59Uzupełnij zdania poprawną formą czasownika.

…/10 A refugee crisis .. Uzupełnij zdania poprawną formą czasowników podanych w nawiasach.. 2013-02-25 15:47:57; Uzupełnij zdania odpowiednią formą.. 2012-03-14 17:31:34; Uzupełnij zdania poprawnymi formami czasowników w nawiasach 2011-06-11 19:11:41; Uzupełnij zdania poprawnymi formami podanych wyrazów.. Zadanie znajdziesz TU: .. w którym należy wybrać i wstawić poprawną formę czasownika: .. 1.wybierz poprawną formę.. Połącz zdania w logiczne pary.. I was - ja byłem/byłam.. 5.Dzieci pomagać w domu.. Opisujemy jednorazową czynność w przeszłości.. …/10 Przykład: Tom asked who .Uzupełnij zdania poprawną formą czasownika tener i odpowiednim słowem.. 3.Nie (wy)być cicho.. Jan 17, 2021Jan 26, 2021Liczba wyników dla zapytania 'czasownik can brainy 4': 10000+..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt