Najważniejsze daty historyczne klasa 6

Pobierz

Co działo się w tych latach proszę o wydarzenia : 1) .. 1797 - powstały legiony polskie we Włoszech .. Łatwy quiz z dat .Start studying Historia, Klasa 4 "NAJWAŻNIEJSZE DATY POLSKI".. 1335 - Zjazd w Wyszehradzie monarchów Czech, Węgier i Polski w celu rozstrzygnięcia wojny z Krzyżakami.. W którym roku Adolf Hitler doszedł do władzy?. Kiedy dokładnie wybuchło Powstanie Warszawskie?. Historia Ukrainy.. 2 sierpnia 1944 roku o godzinie 17:00.1573 - Konfederacja warszawska, pierwsza wolna elekcja 1596 - Unia brzeska 1600 - Początek wojny ze Szwedami 1605 - Bitwa pod Kircholmem 1618-48 - Wojna trzydziestoletnia 1622 - Rozejm ze Szwedami w Mitawie 1627 - Bitwa morska pod Oliwą 1629 - Pokój w Altmarku 1609-19 - Wojny polsko-rosyjskie 1620-99 - Wojny polsko-tureckie 1620 - Klęska pod Cecorą6.. W 1938 r. W 1933 r. W 1932 r. Kiedy rozpoczęła się II wojna światowa?. Sprawdź, co wiesz o Kozakach i Rusi Kijowskiej.. 1815 - utworzono królestwo polskie.. Upadek Napoleona 6.. Rzeczpospolita w pierwszej połowie XVII w. , Bitwa pod Kircholmem, Bitwa pod Oliwą, Rzeczpospolita w drugiej połowie XVII w. Utrwalanie wiedzy - ćwiczenia.. Powstanie antykrzyzackie 1466 r. pokój w Toruniu.. Łatwy quiz.. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań .Historia Polski.. Historia Polski.. 1797 - Józef Wybicki napisał ,,mazurka dąbrowskiego" 1926 - ,,mazurek dąbrowskiego" stal się polskim hymnem narodowym..

DATY klasa 4 Połącz w pary.

J.Angielski, Klasa 4 "DO GADAĆ SIĘ" 9 terms.. 4.06.. Łatwy quiz z polskich wodzów i dowódców polskiego wojska.. 1241 - Najazd Tatarów, bitwa pod Legnicą.. Utworzenie Republiki rzymskiej - 509 r. p.n.e. 14.Najważniejsze daty z historii Polski i świata Stanisław August Poniatowski ostatni król PSO Maria Skłodowska - Curie Zadania WOS Ekonomia ESCAPE ROOM - Konstytucja 3 maja Klasa 7 - Andrzej Grych - Skutki I wojny światowej Klasa 4 - Andrzej Grych - określanie wieków Andrzej Grych - określanie wieków mohr - określanie wiekówNajważniejsze daty historia dział 5 klasa 6 - Historia klasa 6 dział 5 (daty ) - historia 5 daty - Brainy kl 5 unit school must - Daty kl. 5Klasa 6 History Powstanie kościuszkowskie i III Rozbiór Polski Ustawianie w kolejności wg Kononowiczkarol Klasa 6 History daty Odkryj karty wg Annejman Klasa 7 Angielski Rzeczpospolita pod rządami Wettinów Ustawianie w kolejności wg Kononowiczkarol Klasa 6 History DATY Znajdź parę wg Izaiza Klasa 2 Edukacja wczesnoszkolnaNajważniejsze daty z historii Polski 966 - Chrzest Polski 1000 - Zjazd w Gnieźnie 1138 - Podział Polski na dzielnice 1226 - Sprowadzenie Krzyżaków do Polski przez księcia mazowieckiego Konrada 1241 - Najazd Tatarów, bitwa pod Legnicą 1327 - Początek wojny z Zakonem Krzyżackim 1331 - Bitwa pod Płowcami, pokonanie KrzyżakówDaty Europa w średniowieczu średniowiecze poziom podstawowy kalendarium średniowiecznej historii polski od 960 do 1466 Krzysztof Kolumb Bogowie rzymscy 14 bogów greckich, których musisz znać, żeby zaliczyć..

4 klasa Przyroda.

Rewolucja francuska 6.. 1343 - Zawarcie pokoju w Kaliszu.prezydenci polski najważniejsze daty w historii polski wiek wojen sprawdzian królowie elekcyjni polska i świat w 2 połowie 20 wieku daty historyczne królowie polski chronologicznie powtórzenie do egzaminu gimnazjalnego przed wybuchem 1 wojny światowej niemcy i francja rywalizowały o wydarzenia historyczne świat po 1 wojnie światowej polska i świat w ii połowie 20 wieku sprawdzian scribd boginie greckie wynalazki 20 wieku4.. W dziejach Polski za koniec nowożytności uważa się III rozbiór (1795 r.).. REKLAMA.1444 r. bitwa pod Warna klęska wojsk chrześcijańskich i śmierć Władysława Warneńczyka, zwycięstwo Turków 1453 r.upadek Konstantynopola, przejecie go przez Turków 1454 r. przywilej inkorporacyjny, wcielał on Prusy do Polski.. Materiały dla nauczycieli.. 1331 - Bitwa pod Płowcami, pokonanie Krzyżaków.. 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17:00.. 1241 - Najazd Tatarów , bitwa pod Legnicą.. Zeszyt ćwiczeń.. Śmierć Aleksandra Wielkiego 323 r. p.n.e. 11.. 1335 - Zjazd w Wyszehradzie.. Podział Cesarstwa 395 r. 13.. 1295 - Koronacja Przemysła II.. Przywilej cerekwicko-nieszawski.. - Sprowadzenie Krzyżaków do Polski przez księcia mazowieckiego Konrada.. Klasa 6, Wojny Rzeczypospolitej ze Szwecją.. 1793 - drugi rozbiór polski..

Księstwo WarszawskieHistoria klasa 6 - daty .

Nowożytność - od odkrycia Ameryki do rewolucji francuskiej (1789 r.).. Wprowadzenie.Kiedy zakończyła się I wojna światowa?. sierpień 1980 .. Legiony Polskie we Włoszech 6.. Daty Historia 4-6 Połącz w pary.Daty historyczne - Źródła historyczne - Ważne daty historyczne - Daty historyczne - Historyczne Daty - Daty historyczne - Powtórzenie - historia, klasa IVRównie ważne jest kształtowanie więzi z krajem ojczystym, świadomości obywatelskiej, postawy szacunku i odpowiedzialności za własne państwo, utrwalanie poczucia godności i dumy narodowej.. 1809 rok - powiĘkszenie ksiĘstwa o czĘŚci zaboru austriackiego.Historia kl. 5-6.. Nasza lekcja została stworzona w taki sposób, aby nauka była skuteczna i intuicyjna, zawiera najważniejsze daty.1806 rok - pokanie prus oraz wkroczenie armii na polskie ziemie.. 1807 rok - utworzenie z zaboru pruskiego ksiĘstwo warszawskie.. 1320 - Koronacja Władysława Łokietka.. 29 listopada .Historia klasa 6 najważniejsze daty Test wg U81448357 Klasa 6 Historia XVIII- daty Połącz w pary wg 753 Klasa 6 Historia Polska w XVI wieku - daty Połącz w pary wg Justyna15 Klasa 6 Historia Powtórzenie - historia, klasa IV Odkryj karty wg U60654844 Klasa 4 Historia Oświecenie w Europie klasa VI Labirynt wg Gosiax7 Klasa 6 HistoriaWażne daty z historii Polski 18 przełomowych bitew w historii świata Prezydenci Polski Polska w średniowieczu (matura - poziom rozszerzony) średniowiecze poziom podstawowy Krzysztof Kolumb lowdfs Polska po II wojnie światowej (matura - poziom rozszerzony) Europa w średniowieczu i wojna światowa matura Bogowie rzymscy Królowie Polski- daty panowania Napoleońska Europa Historia (najważniejsze daty w ludzkości)6..

4 - historia, klasa IV Koło fortuny.

3 maja 1791 - sejm czteroletni uchwalił konstytucję.. 1327 - Początek wojny z Zakonem Krzyżackim.. albo takie : 1772 - pierwszy rozbiór polski.. 1285 - Synod w Łęczycy.. Śmierć Juliusza Cezara - 44 r. p.n.e. 12.. Odzyskanie Pomorza Gdańskiego.Najważniejsze daty w historii Polski poleca 81% 3723 głosów Treść Grafika Filmy Komentarze 476 - upadek cesarstwa zach.rzymskiego 966 - chrzest Polski 972 - bitwa pod Cedynią 1000 - zjazd w Gnieźnie 1002 -18 - wojny z Niemcami, pokój w Budziszynie 1025 - Koronacja Chrobrego 1109 - bitwa pod Głogowem i Psim Polem 1116 - przyłączenie Pomorza Gd.1939 - zerwanie przez Niemcy paktu o nieagresji z Polską, wybuch II wojny światowej 1940 - 1945 - powstanie i działalność Polskiego Państwa Podziemnego 1943 - powstanie w getcie warszawskim 1944 - wybuch Powstania Warszawskiego 1945 - zakończenie II wojny światowej, konferencja w Jałcie, bezwarunkowa kapitulacja III Rzeszy, konferencja w Poczdamie1226 - Sprowadzenie Krzyżaków do Polski.. Zauważ, że ta epoka nie zaczęła się ani nie zakończyła, wbrew nazwie, w XIX wieku!Najważniejsze daty w historii Polski Najważniejsze daty w historii Polski władcy polski Świat od I do II wojny światowej (matura - poziom rozszerzony) Bogowie egipscy daty historyczne 1138 historia w ktorym roku w polsce byly pierwsze wybory po drugiej wojnie swiatowej Bogowie rzymscy Krzysztof Kolumb Daty potrzebne do klasy 1 .Najważniejsze daty historyczne, które zostały przygotowane przez Fiszkotekę gwarantuje skuteczne przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego Najważniejsze daty — historia z Fiszkoteką!. 1794 - wybuchło powstanie kościuszkowskie.. 1795 - trzeci rozbiór polski.. Epoka XIX wieku - od rewolucji francuskiej do I wojny światowej ( r.).. 3.Pod rządami Napoleona 6.. Uczeń klasy IV zostaje wprowadzony w kształcenie historyczne zarówno przez poznawanie losów własnej rodziny, jak i prezentację sylwetek .Szkoła Podstawowa nr 301 w Warszawie 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY VI Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą ocenę, uczeń musi opanować zasób wiedzy i umiejętności z poprzedniego poziomu.. 1788 - Stanisław August Poniatowski zwołał sejm czteroletni..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt