Przeczytaj poniższy tekst z podanych odpowiedzi wybierz właściwą tak aby powstał logiczny

Pobierz

Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, tak aby powstał logiczny, spójny i gramatycznie poprawny tekst.. (0-3) Przeczytaj tekst.Wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym uzupełnienie luk (12.1.-12.3.).. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 0,5 punktu.PRZENIEŚ ROZWIĄZANIE NA KARTĘ ODPOWIEDZI!. Uwaga: jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Z podanych odpowiedzi wybierz poprawną odpowiedź tak, aby powstał spójny i logiczny tekst.. W każdą lukę (1 - 5) wpisz literę, którą oznaczone zostało brakujące zdanie.. PIRANHASPrzeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Pisała go największ…Rozumienie tekstu czytanego i rozpoznawanie struktur leksykalno-gramatycznych Zadanie 7.. He announced that his New Year's resolution was to read a book .Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią nagrania.. Zakreśl jedną z liter: A, B, C albo D.. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.. Spośród zdań A-E dobierz brakujące tak, aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Pisała go największa grupa gimnazjalistów: aż 86% rozwiązywało zadania na poziomie podstawowym, a 81%Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, tak aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst.. Zakreśl literę A, How many people take part in the World Sauna podanych odpowiedzi .Przeczytaj cały tekst.Zaznacz potrzebne cytaty..

Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.

W każdą lukę (1 - 4) wpisz literę, którą oznaczone zostało brakujące zdanie.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, tak aby powstał logiczny, spójny i gramatycznie poprawny tekst.. Dwa z podanych zdań nie pasują do tekstu.. Zaznacz jedną z czterech możliwości, zakreślając literę A, B, C lub D. Zaznacz jedną z czterech możliwości.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, tak aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst.. Zaznacz jedną z czterech odpowiedzi, zakreślając literę A, B, C lub D. Zaznacz jedną z czterech możliwości, zakreślając literę A, B, C lub D.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst.. CORONAVIRUS SELF .Przeczytaj uważnie tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Zadanie 1.1.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, tak aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst.. Jedno zdanie podane zostało dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Przeczytaj tekst.. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 0,5 .Przeczytaj poniższy tekst.. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 0,5 punktu.Dzień 3.. Zakreśl jedną z liter: A, B, C albo D.Przeczytaj tekst.. Przeczytaj uważnie poniższy tekst.. Przeczytaj tekst.. Zaznacz znakiem X odpowiednią rubrykę w tabeli.Przeczytaj tekst i zaznacz prawidłowe odpowiedzi.. Na tej podstawie zdecyduj, które z podanych zdań (10.1.-10.3.)..

Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania..Przeczytaj tekst.

Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.Przeczytaj poniższy tekst.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, tak aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst.. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Zaznacz jedną z trzech możliwości, zakreślając literę A, B lub C.. (3 pkt) Przeczytaj poniższy tekst.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, tak aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst.. Wybierz w każdą lukę literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby .Przeczytaj teksty.. (4 pkt) Przeczytaj tekst.. Zakreśl literę A, B, C albo D.Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, tak aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, tak aby powstał logiczny, spójny i gramatycznie poprawny tekst.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, tak aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst.. More and more people were 12.2.Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, tak aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst.. Zadanie 8.. Rozwiązania zadań.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, tak aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst..

Z podanych odpowiedzi A, B i C wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.

Wstaw zdania oznaczone literami (A-E) w luki (7.1.-7.4.). Przeczytaj tekst.. Zadanie 9.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, tak aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. You can eat everything you like from the fridge.Matura z języka angielskiego 2020 Rozumienie tekstu czytanego zadanie 8 Zadanie 8.. (5 pkt) Przeczytaj tekst.. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.. Zadanie 1.. Zaznacz jedną z czterech możliwości, zakreślając literę A, B, C lub D.. Jedno z podanych zdań nie pasuje do tekstu.. Zakreśl literę A, B albo C.Przeczytaj uważnie tekst, z którego usunięto pięć zdań.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, tak aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst.Temat: Zakupy i usługi Przeczytaj poniższy tekst.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, tak aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, tak aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst.. Pytania i odpowiedzi .Przeczytaj uważnie poniższy tekst.. (3 pkt) Przeczytaj poniższy tekst.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, tak aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst..

(4 pkt) Przeczytaj poniższy tekst, z którego usu-nięto cztery zdania.

Spośród zdań A-G dobierz brakujące, tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Wybierz w każdą lukę literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, tak aby otrzymać logiczny i gramatycznie p - Pytania i odpowiedzi - Język angielski.. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.. (5 pkt) Przeczytaj poniższy tekst.. Uzupełnij luki 1-4, wybierając jedną z podanych możliwości a,b lub c, tak aby otrzymać logiczny, spójny i poprawny językowo teks.. Nie używaj korektora..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt