Karta charakterystyki velox wipes

Pobierz

Wydanie 2019-06-27 Strona 3 z (3) Poland (Polish) SDS-ID: 19671Bezpečnostní listy.. Strona 4 z 12 Środki ochrony indywidualnej - patrz sekcja 8 karty.KARTA CHARAKTERYSTYKI VELOX WIPES Data wydania 01.04.2015 Wersja PL: 1.0 Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporządzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 - REACH oraz 453/2010 z 20.05.2010r.. .Karta charakterystyki sporządzona przez Virox Technologies Inc. Numer telefonu Data sporządzenia 22 stycznia 2019 r. Dodatkowe informacje Aby uzyskać dostęp do uaktualnionej karty charakterystyki, prosimy skontaktować się z dostawcą/producentem wskazanym na pierwszej stronie tego dokumentu.. Identyfikator produktu Nazwa produktu Lyreco Wet & Dry Cleaning WipesKARTA CHARAKTERYSTYKI Lyreco Touchscreen Cleaning Kit - Screen Cleaner Wipes Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 1907/2006, Załącznik II, zmienionym.. Rozporządzenie Komisji (WE) numer 2015/830 z 28 maja 2015 roku.. Przeznaczony do dezynfekcji nieinwazyjnych wyrobów medycznych.KARTA CHARAKTERYSTYKI VELOX WIPES Data wydania 16.01.2014 Data aktualizacji: 31.03.2017 Wersja PL: 4.0 Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporządzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 - REACH oraz 2015/830 z 28.05.2015r.. Na stanie 55 Przedmioty.. Chusteczki dobrze sprawdzają się do czyszczenia aparatu słuchowego.. Rozporządzenie Komisji (WE) numer 2015/830 z 28 maja 2015 roku..

Identyfikator produktuKarta charakterystyki.

chusteczki do dezynfekcji.. Napisał michal dnia .. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. chysteczki w poręcznym pudelku, szybka wysylka.. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1.. Strona 6 z 12 Temperatura topnienia/zakres Nie określono .KARTA CHARAKTERYSTYKI Velox Duo Wipes Data wydania 03.06.2019 Wersja PL: 1.0 Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporządzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 - REACH oraz 2015/830 z 28.05.2015r.. chusteczki..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt