Okresowa wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia wzór

Pobierz

Data opracowania:……….OKRESOWA WIELOSPECJALISTYCZNA OCENA POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA Dokonana na podstawie obserwacji ucznia w czasie zajęć lekcyjnych, zajęć dodatkowych oraz przerw międzylekcyjnych.. Kluczowym słowem w nazwie jest określenie: wielospecjalistyczna, co wskazuje nam na to, że dokonuje jej nie jedna osoba, a wszyscy specjaliści pracujący z dzieckiem.Dodano: 6 listopada 2018 Spotkania zespołu w sprawie ucznia z orzeczeniem o kształceniu specjalnym powinny odbywać się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku szkolnym.. Zaproponowane arkusze WOPFU i IPET .Nowy Wiśnicz.. Zespół co najmniej dwa razy w roku ma też obowiązek dokonać okresowej, wielospecjalistycznej oceny poziomu .Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia Mieszane zaburzenia zachowania i emocji, astma oskrzelowa, dysleksja rozwojowa.. Imię i nazwisko uczenia : xxxxx Klasa Rok szkolny xxxxx Rozpoznanie : •Autyzm •Niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkimarkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia PODSUMOWANIE OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA na podstawie diagnoz cząstkowych Obszar funkcjonowania Opis funkcjonowania dziecka w danym obszarze Potrzeby wynikające z diagnozy dziecka w danym obszarze Mocne strony Słabe strony Ogólna sprawność fizyczna uczniaWzór arkusza OCENY EFEKTYWNOŚCI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ (końcoworoczna) Wzór arkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia OPINIA ZE SZKOŁY O UCZNIU KIEROWANYM DO PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W NAMYSŁOWIE W CELU WYDANIA OPINII O POTRZEBIE OBJĘCIA DZIECKA ZINDYWIDUALIZOWANA ŚCIEŻKĄ KSZTAŁCENIAWIELOSPECJALISTYCZNA OCENA FUNKCJONOWANIA DZIECKA..

WOPFU - ocena okresowa.

ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA DZIECKA.. Słabe strony.Jan 26, 2022Wzory dokumentów Zarządzanie szkołą Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia Poleć znajomemu Spotkania zespołu w sprawie ucznia z orzeczeniem o kształceniu specjalnym powinny odbywać się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku szkolnym.Arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia/dziecka - przykład Imię i nazwisko ucznia: Wiek ucznia: Klasa: Aspekty oceny Opis sytuacji ucznia/dziecka Źródło informacji Diagnoza PPP/rodzaj analizowanego dokumentu Opinia PPP w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych i warunków egzaminów zewnętrznych zeARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA.. Wycofanie, zamknięcie się w sobie, trudności z pisaniem.. Białystok.. Załącznik do IPET ucznia z Zespołem Aspergera w Szkole Średniej z Oddziałami Integracyjnymi.Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia WOPFU • Dokumentacja • pliki użytkownika worekpelenpomyslow przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • Wzór WOPFU przykładowy arkusz.docx Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do .Feb 15, 2021Aug 4, 2021Feb 2, 2022Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia..

IPET przedmiotowy ucznia z autyzmem.

Pobierz wzór oceny!wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania ucznia jest podstawą opracowania i modyfikowania indywidualnego programu edukacyjnego określającego zakres zintegrowanych oddziaływań wszystkich nauczycieli i specjalistów, uczących ucznia oraz rodzaj zajęć rewalidacyjnych prowadzonych z uczniem, zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi i …ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA - Uczeń objęty kształceniem specjalnym na czas I etapu edukacyjnego z uwagi na: niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim.. Jun 11, 2021Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia po drugim okresie roku szkolnego 2019/2020 Imię i nazwisko: …………………………… Rok szkolny 2019/2020ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA.. Rozpoznanie: niepełnosprawność ruchowa (zanik mięśni) Data sporządzenia: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Sfery objęte diagnozą Opis funkcjonowania dziecka w określonej sferze.

ROK SZKOLNY : .. Imię nazwisko dziecka: .. Predyspozycje, mocne strony dziecka.ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA Strona 4 z 9 INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY Imię i nazwisko ucznia Chłopiec Data urodzenia XXXXX Dane szkoły X Klasa Wychowawca X Koordynator zespołu X Nr orzeczenia X Data wystawienie orzeczenia X Podstawa opracowania IPET (zaznacz X we właściwym miejscu)PROPOZYCJA ARKUSZA WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA PODSUMOWANIE OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA na podstawie diagnoz cząstkowych Obszar funkcjonowania Opis funkcjonowania dziecka w danym obszarze Potrzeby wynikające z diagnozy dziecka w danym obszarze Mocne strony Słabe strony Ogólna sprawność fizyczna ucznia (motoryka duża)wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia jest "suma wiedzy wszystkich osób pracujących z konkretnym uczniem na temat poziomu jego funkcjonowania w różnych sferach w tym konkretnym czasie".. Spotkania zespołu w sprawie ucznia z orzeczeniem o kształceniu specjalnym powinny odbywać się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku szkolnym.. Mocne strony.. Zuzanny Morawskiej w Mławie.. Imię i nazwisko: XXX Klasa: II.. Rola wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia -przełożyć aktualną wiedzę o dziecku/ uczniu naMusimy w pierwszej kolejności przystąpić do wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka na co wskazuje ustawa: "Zespół opracowuje program (IPET) po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając diagnozę i wnioski sformułowane na jej podstawie"..

Zespół co najmniej dwa razy w roku ma też obowiązek dokonać okresowej, wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia.

Załącznik nr 11 do Procedury organizowania i udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 7 im.. Zachęcamy do zapoznania się z propozycją arkusza wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia (WOPFU) oraz indywidualnego programu-edukacyjno-terapeutyc znego (IPET), opracowanych zgodnie z nowymi przepisami prawa oświatowego.. Ocena ta oraz zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebieKształcenie specjalne - propozycje arkuszy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt