Utrwalenie wiadomości o częściach zdania

Pobierz

Zapisujemy temat: Sprawdź swoją wiedzę i umiejętności.. Przypominam: SKŁADNIA- to nauka o budowie wypowiedzeń, bada części składowe wypowiedzenia oraz sposoby ich łączenia.. Wciąż jesteście głodni wiedzy o zdaniu?Mówi o częściach mowy, ich rozpoznawaniu, nazywaniu, tworzeniu zdań i dokonywaniu ich rozbioru logicznego.. jakie.. * umie oddzielić części mowy od częsci zdania.. * rozróznia poszczególne części mowy oraz poprawnie określa ich formy gramatyczne.Temat: O częściach zdania- utrwalenie wiadomości.. Dzieci wychodzą na spacery, jeżdżą na rowerowe wycieczki.. Zadanie pisemne: Dokonaj rozbioru logicznego podanych zdań.. Przyszła wiosna.. Na łące kwitną pierwsze wiosenne kwiaty.. To są części mowy: A to części zdania.. Dzisiaj przyjdę na lekcje do szkoły.Analiza wiadomości z podręcznika.. Wpisz do zeszytu temat lekcji Dopełnienie jest określeniem czasownika w zdaniu.. Części zdania jest pięć!. W swojej pracy powinieneś/powinnaś uwzględnić pytania oraz najważniejsze informacje.. Zwierzęta budzą się z zimowego snu.. Jaka część mowy może być w zdaniu orzeczeniem?Krótkie przypomnienie wiadomości o utrwalanych częściach mowy (rzeczownik, czasownik, przymiotnik).. ( jak palców u jednej dłoni:) podmiot1.. Cel lekcji: utrwalenie wiadomości ze składni.. • Wspólne przygotowanie planszy informacyjnej na tablicę klasową z częściami mowy..

Temat: Utrwalenie wiadomości o częściach zdania.

Utrwalenie materiału.. Podmiot odpowiada na pytanie Kto?. Na lekcję online o godzinie 11.30 i 12.20 przygotuj zeszyt ćwiczeń.. Podkreśl .• Przypomnienie wiadomości o utrwalanych częściach mowy (rzeczownik, czasownik, przymiotnik).. W ramach zajęć rozwijających kreatywność: Obejrzyj film "Katyń" i napisz tekst oceniający ten film.. Mój pies zjadł kiełbasę sąsiadowi.. Czytamy i utrwalamy wiadomości s. 299 - 300.. Zapisanie tematu lekcji.. Ćwiczenie na dobry początek: Nauczyciel rozdaje karteczki z różnymi wyrazami.. 3.• utrwalenie wiadomości o częściach mowy • doskonalenie mowy i procesów myślenia • wzbogacanie słownictwa Cele szczegółowe: • doskonalenie umiejętności językowych i werbalnych • doskonalenie umiejętności rozpoznawania części mowy • wzbogacanie słownictwa i doskonalenie umiejętności poprawnego wypowiadania się • uważne słuchanieZdanie pojedyncze - wypowiedź zawierająca tylko jedno orzeczenie; dzieli się na zdania rozwinięte i nierozwinięte.. Okolicznik i dopełnienie pełnią funkcję podrzędną wobec orzeczenia.. Uzupełnia informacje o orzeczeniu.. Temat: Utrwalenie wiadomości o częściach zdania.. Materiały - zeszyt ćwiczeń, karty pracy.. Na dzisiejszej utrwalimy wiadomości o dopełnieniu, przydawce i okoliczniku.. Kolejnym krokiem jest zapisanie tematu lekcji w zeszytach i przejście do właściwej części lekcji..

Temat 2.: Utrwalenie wiadomości o częściach zdania.

Zadaniem ucznia jest określenie części mowy 3.Rodzaje rymów - powtórzenie wiadomości, str. 236.. Czas trwania : 45 minut.. Temat 3.: Cechy tekstów publicystycznych - utrwalenie wiadomości.. Proszę przepisać zdania do zeszytu i nazwać poszczególne części zdania.. • Odczytywanie wyrazów, rozpoznawanie wskazanych części mowy przez poszczególnych uczniów, przyporządkowanie w właściwe miejsce w tabeli.. Zadanie 1 i 3.. Dziś kolejny dzień powtórki ze składni i kolejne części zdania.. Jak nazywa się część zdania odpowiadająca na pytania: jaki?. TEMAT 3: Powszechna deklaracja praw człowieka.. Przyglądając się logice zdania i przytaczając charakterystykę kolejnych części wypowiedzenia, jesteśmy w stanie przeanalizować strukturę każdego wypowiedzenia.. Imiesłów przymiotnikowy.. Sprawdzian ze składni.. kiedy?. Pobierz cały dokument konspekt.powtorzenie.i.utrwalenie.wiadomosci.doc Rozmiar 32 KB: .. porządkuje i systematyzuje zdobyte wcześniej wiadomości o częściach mowy; tworzy liczbę pojedynczą i mnogą rzeczowników, czasowników i przymiotników; .. Obejrzyj filmiki3.. Okolicznik odpowiada na pytania: jak?. ZADANIA DLA UCZNIA: Utrwalenie wiadomości o częściach zdania.. ZADANIA DLA UCZNIA:Utrwalenie wiadomości o częściach zdania.. ______________________________________________________________________________________________________ Witam..

Utrwalenie wiadomości o wypowiedzeniu.

Cel lekcji: utrwalenie wiadomości ze składni.. - określanie czasu czasownikówOrzeczenie imienne - składające się z dwóch części: czasownika w formie osobowej (łącznika) - być, stać się, zostać oraz innej części mowy, którą nazywamy orzecznikiem, np. Maciek zostanie (łącznik) tancerzem (orzecznik = rzeczownik).. more_vertical Rodzaje literackiePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.. Temat 2: Wkroczyć w językowy świat ze słownikiem za pan .Temat:Utrwalenie wiadomości o częściach zdania.. Zdanie pojedyncze rozwinięte to, takie wypowiedzenie, które oprócz podmiotu i orzeczenia, posiada również inne części zdania w swych strukturach (przydawka, dopełnienie, okolicznik).5.. Uporządkowanie chaosu, czyli oddzielenie części mowy od części zdania.. Temat zajęć - Baw się częściami mowy - powtórzenie i utrwalenie wiadomości.. gdzie?. Damian jest (łącznik) uparty (orzecznik = przymiotnik).. Dziewczynki skaczą na skakankach, a chłopcy grają w piłkę nożną.. Temat: Atakujący i atakowani.. Podmiot i orzeczenie - części zdania 1/4 - #12 egzamin język polski .Izabella Bartol Gramatyczne układanki cel: Utrwalenie umiejętności logicznego budowania zdań oraz nazywania części mowy dla kogo: dla uczniów klas V - VIII co będzie potrzebne: oryginalne karty magnesowe z napisanymi słowami do ułożenia lub samodzielnie przygotowana karta z wyrazami do pocięcia i ułożenia opis:Temat 1: Utrwalenie wiadomości o częściach zdania..

Utrwalenie wiedzy o wszystkich częściach zdania.

Rozmawiałam z przyjacielem o mojej wczorajszej wyprawie w góry.. Część zasadnicza: 1.. Cele operacyjne : UCZEŃ.. Dopełnienie Do czego służy ta część zdania?. Zeszyt ćw.. Wykonanie polecenia 1, 2 i 3 ze s. 52 w zeszycie ćwiczeń.. Wprowadzeniem do przygotowanych zajęć jest wspólne z uczniami przypomnienie wiadomości o czasowniku, rzeczowniku, przymiotniku, przysłówku i liczebniku 2. wszyscy lubimy tę porę roku.Jul 10, 2020To przypomnienie i utrwalenie wiadomości o częściach zdania Część I heart_outline 1 more_vertical Części zdania Część II more_vertical Części zdania rozbiór logiczny zdania Część III more_vertical Związki wyrazowe w zdaniu Rodzaje literackie more_vertical Dramat Przeczytaj najważniejsze pojęcia związane z dramatem.. Mała dziewczynka dostała kolorową piłkę.. Poniedziałek 15.06 1.. Faza realizacyjna .. Rozpoznawanie części zdania i sporządzanie wykresów zdania pojedynczego.. Na dzisiejszej lekcji utrwalimy wiadomości ze składni.. Materiały - zeszyt ćwiczeń, karty pracy.Konspekt - Powtórzenie i utrwalenie wiadomości o częściach mowy, materiały polonisty.. Na poprzedniej lekcji mówiliśmy o podmiocie i orzeczeniu.. Wpisz do zeszytu temat lekcji Utrwalenie wiadomości o poznanych częściach zdania.. Słychać dźwięczny śpiew skowronka.. Połącz definicje z ich objaśnieniami.. Nauczyciel wraz z uczniami przypomina wiadomości o częściach zdania.Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości o częściach zdania.. Wspaniałe statki zawitały do naszego portu.. Zapoznanie się z filmikiem dotyczącycm wszystkich poznanych części zdania.Dzień dobry, dzisiaj przypominamy i utrwalamy wiadomości o częściach zdania.. Podkreśl zielonym kolorem czasowniki, a czerwonym rzeczowniki.. Stwórz plakat, na którym przedstawisz poznane części zdania (podmiot, orzeczenie, przydawka, dopełnienie, okolicznik).. Wykonaj zadania w zeszycie do zajęć wyrównawczych 1.. TEMAT 2: Budowa zdania pojedynczego - utrwalenie wiadomości..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt