Zasady poprawnej edycji tekstu w edytorze word

Pobierz

Pracować możecie w programie Microsoft Word lub w darmowym programie OpenOffice Writer.Zasady poprawnej edycji tekstu (w edytorze WORD)-zasady uwzględniające specyfikę edycji tekstu w komputerze oraz usprawniające i zmniejszające ilość pracy podczas edycji.. 2.2/6 Microsoft Word Œ opis Podstawowe zasady edycji i formatowania tekstu Tekst wprowadzamy korzystając z klawiatury.. Centralne miejsce zajmuje Obszar edycji tekstu, w którym możesz pisać z uży-ciem klawiatury komputera.. Stuknij w róg dokumentu (tak, aby żaden tekst lub obiekt nie był zaznaczony), stuknij w , stuknij w kartę Dokument, a następnie sprawdź, czy włączona jest Treść dokumentu.. Wciśnięcie klawisza Enter kończy akapit.. Szeryfy to ozdobne wykończenia liter, tak jak w czcionce Times.. : napisz tekst a dopiero później go formatuj (nadaj formę) 2.W opcjach edytora można wybrać ustawienia dotyczące zawartości w programie Outlook.. Wykorzystaj do tego narzędzia formatowania tekstu.Tworząc dokumenty tekstowe, należy przestrzegać zasad poprawnej edycji tekstu.. [Enter] kończy poprzedni akapit i zaczyna bieżący.. Jeden wiersz akapitu nie może zostać samotnie na stronie.. Nie naciskamy klawisza ENTER, aby przejść do nowej linii.. Przebieg lekcji.. Akapit, Wers - w informatyce tekst pisany bez użycia klawisza Enter.. Edytory operują słowem jako pewną całością i ważne jest, w których miejscach użytkownik umieszcza spacje.4..

Opcje edycji.

Za pomocą WORD'a można szybciej nić kiedykolwiek napisać poprawnie dowolny tekst, utworzyć tablice .Sprawdzanie rodzaju wyświetlanego dokumentu.. Wstęp.. Wyróżnienia zaciemniają obraz, zamiast zwracać uwagę czytelnika.. Nie używaj zbyt dużej liczby różnych krojów czcionek.. : napisz tekst a dopiero później go formatuj (nadaj formę) 2.Plik zasady poprawnej edycji tekstu w edytorze word.pdf na koncie użytkownika grable44 • Data dodania: 22 lis 2018 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Poprawność możesz sprawdzić w widoku nawigacji.. Przed i po myślniku stawiamy znak spacji.W przypadku, kiedy dokument składa się z wielu stron lub masz powiększony ekran, zawartość okna możesz przeglądać przy wykorzystaniu tzw. suwaków.. Zastosuj ten przycisk dopiero, gdy skończysz pisać cały akapit.. Korzystaj ze skrótu (SHIFT + F5), by szybko wrócić do poprzedniego miejsca edycji.. Czcionką bezszeryfową jest na przykład Arial.. Zawsze możesz skorzystać z polecenia Cofnij pisanie i Powtórz pisanie.. Zasada podstawowa.. Tekst, w którym wiersze są kończone klawiszem Enter nie może być justowany..

Akapit może być jedną linię - wierszem tekstu.

Zasada podstawowa.. Dla przypomnienia: Wielkie litery Œ Shift + litera (lub przy włączonym klawiszu Caps Lock - tylko litera); Polskie litery Œ Prawy Alt + litera (ź to Prawy Alt + x); Wielkie polskie litery - Prawy Alt + Shift + litera.edytor sam dzieli tekst i przenosi go do nowego wiersza; należy starać się pisać czcionką o stałym rozmiarze; w dokumencie nie używamy więcej niż trzy kroje czcionki; ważne aby rozmiar czcionki był proporcjonalny do rozmiaru kartki papieru; dla formaty A-4 czcionka tekstu głównego nie powinna być mniejsza niż 12Materiał do klasy IV wprowadzający do edycji tekstów na przykładzie edytora tekstów Word 2019.- Czym jest edytor tekstów- Narzędzia edytora Word- Zasady edyc.Zasada edytorska odnosząca się do tzw. sierot nakazuje: przenosić do następnego wiersza tylko jednoliterowe spójniki i przyimki (w wierszach liczących więcej niż 40 znaków), nie rozdzielać pomiędzy kolejne wiersze elementów typu: 1945 r. , XX w. , 100 € , rozdział 9 , tom 4 , a więc takich, w których na końcu występuje pojedyncza litera, cyfra bądź symbol.ZASADY POPRAWNEJ EDYCJI TEKSTU.. Dla formatu A4 rozmiar ten wynosi 12 punktów.23.. WORD 2.0, 6.0 pracuje w systemie WINDOWS 3x, pracuje w systemie WINDOWS 9x WORD 7.0 oraz WORDA 8.0 (WORDA (&) oraz WORDA 2000 są najczęściej stosowanym edytorem (procesorem) tekstu..

Akapit to fragment tekstu stanowiący logiczną całość.

Używamy go tylko wówczas, gdy przechodzimy do nowego akapitu.. Obszar ten ograniczony jest z każdej strony margi-nesem.12 punktów (4.513 mm).. Po napisaniu akapitu - naciskamy klawisz ENTER.. Na przykład można wybrać, czy wpisywany tekst ma automatycznie zastępować zaznaczony tekst i czy źródłowe formatowanie kopiowanego i wklejanego tekstu ma być zachowywane.. Zasada nr 14.. W edytorze tekstu akapitem nazywamy tekst zapisany między jednym a drugim naciśnięciem klawisza Enter.. Nie rozdzielaj znaków w wyrazach spacjami.. Klasa jest podzielona .zasady poprawnej edycji tekstu W tekście głównym stosujemy czcionkę nie mniejszą niż 12 punktów - ważne jest, aby rozmiar czcionki był proporcjonalny do rozmiaru kartki papieru.. Klasa 7 grupa 2, 13 maja 2020 r. Wstęp Na dzisiejszych zajęciach rozpoczynamy pracę z edytorem tekstu.. Do poruszania się po tekście używaj klawiszy kierunkowych (strzałki) lub kursora myszy, wstawiając kursor tekstowy w dowolne miejsce tekstu.Tekst w edytorze Microsoft Word tworzymy za pomocą klawiatury w obszarze tekstowym dokumentu.. Pamiętaj, by kończąc pisanie wyjustować treść dokumentu - aby móc to zrobić nie naciskaj klawisza Enter po każdej linijce..

Definicje: Wiersz - w informatyce jedna linijka tekstu.

Zasada nr 15Listy numerowane i punktowane powinny posiadać odpowiedni styl, najlepiej jednolity w całym dokumencie.. Jest on traktowany jak oddzielna jednostka, do którejProfesjonalny edytor tekstów w środowisku WONDOWS.. Przy wyborze właściwej wielkości czcionki należy trzymać się zasady: normalny tekst może mieć wielkość od 9 do 12 punktów, na nagłówki (tytuł) używamy czcionki o wielkości 14 punktów i więcej, a na odsyłacze i przypisy - 6 punktów.Zasady redagowania tekstu: Pamiętaj o podziale tekstu na akapity.. Środki dydaktyczne: Komputery z oprogramowaniem (Microsoft Word 2007), kartki z zadaniami dla ucznia, arkusze papieru, pisaki.. Jeśli tak, jest to dokument edytora tekstu.Pamiętaj o zasadach edycji tekstu!. Nie ustawiamy spacji między początkiem i końcem tekstu a znakami cudzysłowiu.. Redagowanie tekstów w Wordzie wymaga ustalenia konkretnych zasad edytorskich - czy typowe skróty rozwijamy, czy nie (tzw. czy tak zwany), czy inicjały imion rozwijamy, czy nie itd.. AKAPIT - obszar tekstu ograniczony dwoma wciśnięciami klawisza [Enter].. Definicja: Wprowadzanie poprawek w doku-mencie i zmienianie jego wyglądu nazywamy redagowaniem tekstu.. Aby sprawdzić typ danego szablonu (lub dokumentu) edytora tekstu lub makiety strony, otwórz go.. Stosuj raczej czcionki bezszeryfowe, które są czytelniejsze od szeryfowych.. Poniżej przedstawiono przykład nagłówka z wpisanym tekstem (Klasówka z języka polskiego), polem daty oraz kształtem (linią poziomą).Metoda praktyczna - wykonywanie zadań w programie Microsoft Word 2007.. To powoduje, że w trakcie redakcji niejednokrotnie przemieszczamy .ROzdzIAł 2 t Edytory tekstu — program Word 20 2.1.2.. List numerowanych nie należy tworzyć przez ręczne dopisywanie cyfr, a punktowanych przez dodawanie kreski przed każdym elementem.. Pisząc różne teksty z wykorzystaniem komputera należy zwracać szczególną uwagę na: 1.. Wygląd obszaru tekstowego uzależniony jest od sposobu wyświetlania tekstu, który wybieramy z opcji Widok (Zwykły, Układ strony, Struktura dokumentu).Dzisiaj zajmiemy się edytorem równań i zrzutami ekranu do tekstu w edytorze tekstu Word.Po przejściu do trybu edycji nagłówka/stopki można w wyznaczonym polu wpisywać i formatować teksty oraz wprowadzać inne obiekty, jak obrazy, kształty, cliparty, grafiki SmartArt.. Wycinanie, kopiowanie i wklejanie.Temat: Edytor tekstu - podstawowe pojęcia i zasady wpisywania tekstu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt