Przykładowa samoocena arkusz

Pobierz

Arkusz zawiera zagadnienia, które należy rozwinąć poprzez wpisanie własnych odpowiedzi oraz zagadnienie, w których można posiłkować się wybraną, spośród możliwych, odpowiedzią.Samoocena ucznia - przykład Uważam, że zasługuję na ocenę bardzo dobrą z zachowania.. Świnoujście Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty Ewelina Wieteska.. Szkoła Przedszkole.. I Diagnozowanie.. Koszalin Arkusz samooceny nauczyciela Teresa Rutkowska - Wojciechowska.. podsumowuję lekcję z uwzględnieniem celów tak/nie.Arkusz samooceny nauczyciela awans zawodowy nauczyciela mianowanego Alicja Michalak-Zaremba Nauczyciel przyrody/biologii/wychowawca świetlicy Kryteria oceny pracy określone w rozporządzeniu MEN w sprawie w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli (Dz.U.. Kryteria oceny pracy nauczyciela Dowody spełniania kryteriów lub uzasadnienie spełniania kryteriów lub informacje nauczyciela o poziomie spełniania kryteriówPrzykładowa samoocena pracownika - odpowiedzi Korzystając z poniższego wzoru możecie zobaczyć, czego ewentualnie brakuje w Waszej samoocenie pracownika.. z 2018 r. poz. 1133 ze zm.) Poprawnie: "Przekroczyłem moje cele sprzedażowe o 135% w 2020 roku.. Karłowice Samoocena nauczyciela Kinga Bruździak.. Wypełnienie ankiety zajmie nie dłużej niż 5 minut.. Ankieta jest anonimowa.. 8) motywujący sposób oceniania - wskaż klasy, w których przekazujesz informacje zwrotna pisemną do kluczowych zadań, czego ta ocena dotyczyła 0‐2 pkt..

Ponadto, samoocena powinna zawierać wskaźniki metryczne i KPI.

Arkusz z oceną okresową jest w formie ankiet Google.. ………….Arkusz samooceny Marta Cierpisz.. Wzory dokumentów Nadzór pedagogiczny; 21 sierpnia 2019; A A A; Jeśli nie masz dostępu, UTWÓRZ KONTO TESTOWE i skorzystaj z jednorazowego bezpłatnego dostępu na 48 godzin.. podaję kryteria sukcesu tak/nie.. W niektórych firmach dokonuje się tak zwanej oceny 360 stopni, która polega na ocenie pracy każdego pracownika przez cały zespół, czyli kolegów z biura, kierownika, a także przez klientów lub kontrahentów.Samoocena nauczyciela 2020/2021 Iwona Szydłowska Kryterium oceny Uzasadnienie stażysta dowody 1 Poprawność merytoryczna i metodyczna prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych -zajęcia prowadzone zgodnie z rozkładem materiału i podstawą programową (plany wynikowe, plany pracy, zapisy w dzienniku elektronicznym).-obserwacja prowadzonych zajęć przez Dyrekcję szkoły.-wybór metod i technik pracy dostosowanych do realizowanych treści 2 Dbałość o bezpieczne .Arkusz oceny okresowej pracownika - przykład Oceny okresowe przeprowadzone są planowo, co jakiś wyznaczony czas (np. kwartał, pół roku, rok).. ARKUSZ SAMOOCENY PRACY NAUCZYCIELA- WSKAZÓWKI Analizowany obszar Przykładowe działania podejmowane przez nauczyciela Poprawność merytoryczna i metodyczna prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych planuje pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, realizuje program nauczania ujęty wArkusz samooceny pracy nauczyciela ARKUSZ OCENY WŁASNEJ NAUCZYCIELA Magdalena Smus Imię i nazwisko nauczyciela Nauczyciel języka angielskiego Stanowisko Nauczyciel stażysta Lp..

Pamiętaj, aby spersonalizować ankietę zgodnie z wartościami i strategią swojej firmy.Wzór arkusza samoocena pracy dyrektora.

Jeśli chcesz zlecić przeprowadzenie ankiety internetowej i zebranie wyników, zobacz tutaj: pisanienazlecenie.waw.pl.Przykład oceny pracownika Ocena pracownika: Jan Kowalski W celu poprawy funkcjonowania naszej organizacji zachęcamy do wypełnienia krótkiej ankiety oceny pracowniczej.. Dostęp do tego konkretnego artykułu oraz do setek pozostałych porad dla przedszkoli publicznych i niepublicznych.Arkusz samooceny nauczyciela.. Samoocena - mocne strony: Posiadam wysoko rozwiniętą umiejętność pracy w zespole - np. zawsze przejmuję obowiązki, z którymi nie wyrabiają się pozostali członkowie zespołuWypełniony arkusz samooceny dyrektora szkoły (placówki) - przykład Jacek Miklasiński Poleć znajomemu W trakcie dokonywania oceny pracy dyrektora szkoły (placówki) nauczyciel jest zazwyczaj zobowiązany do dokonania samooceny swojej pracy.KARTA SAMOOCENY UCZNIA Imię i nazwisko…………………………………….. Olsztyn Karta samooceny - nauczyciel wychowania przedszkolnego Agnieszka Pich.. Temat lekcji: 5.. Towarzyszy im określona procedura, są sformalizowane i sporządzane na piśmie.. Wypracowane metody poznania dzieci i ich środowiska: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2.Na czym polega twoja praca z dziećmi w zakresie: - wspomagania rozwoju..

Wypełnianie odbywa się w kolejności poszczególnych arkuszy, przy czym należy pamiętać, że jako pierwsze należy wypełnić zawsze części A i B arkusza.

- semestr I/semestr II Instrukcja: Proszę wypełnić arkusz na komputerze, wydrukować i własnoręcznie podpisać.. Jest to ocena w fromule 360 - dla 4 stron oceny.. Stwórz taki formularz oceny 360 stopniUdostępniamy gotowe szablony oceny okresowej pracowników.. Realizacja podstawy programowej: 10.. Uwaga!. Trafność doboru celów nauczania oraz ich realizacja: 11.System edukacji w Polsce i nie tylko - miesięcznik Monitor Dyrektora SzkołySamoocena pracy nauczyciela przedszkola.. Zaplanowane na dany semestr/rok treści programowe zostały zrealizowane: tak.. "Arkusz do samooceny dyrektora - przykład 1 Arkusz do samooceny dyrektora - przykład 2 Pakiet: Maj 2016 Podsumowanie roku szkolnego 2015/2016.. Bielsko-Biała Arkusz hospitacyjny Izabela Santorek.. Organizacja zajęć: 8.. Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze.. Nazwisko i imię nauczyciela: 3..

Nadzor-pedagogiczny.pl Ewaluacja wewnętrzna Dokumenty Arkusze, ankiety, narzędzia ewaluacyjne.Plik Moja samoocena.doc na koncie użytkownika anuska25 • folder Awans zawodowy • Data dodania: 9 maj 2012Arkusz oceny składa się z 5 części: A, B, C, D, E.

Działdowo Arkusz autorefleksji pracy nauczyciela Mazurkiewicz Izabela.. W roku szkolnym ………………….. uczę uczniów samooceny i oceny koleżeńskiej tak/nie.. Zawsze przychodziłam przygotowana na zajęcia (o czym świadczą między innymi moje oceny z poszczególnych przedmiotów).Arkusz do samooceny - przykład.. Na przykład: Błędnie: "Osiągnąłem wielki sukces w 2020 roku.". Sprawozdania i raporty z działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola Zobacz zawartość pakietuprzykład w klasie) oraz przykładowe inne działania dotyczące wspierania potencjału rozwojowego uczniów, 0‐4 pkt.. Sułkowice Ocena pracy nauczyciela według nowych przepisów prawa oświatowegoArkusz samooceny Poziom SOLO Poziom kompetencji .. argument/pomysł/przykład ale nie potrafię wyjaśnić dlaczego Potrzebuję pomocy w zdefiniowaniu czym jest częstotliwośćARKUSZ OBSERWACJI LEKCJI Cel obserwacji: 1.. Zawsze lepiej jest używać liczb, aby mówiły same za siebie.. Treści z podstawy programowej: 6. Kompetencje kluczowe: Tok obserwacji Uwagi 7.. Data przeprowadzonej lekcji: 2.. Metody i formy pracy: 9.. Świadczy o tym całokształt mojej postawy, a także różnego rodzaju aktywności, w które angażowałam się podczas całego roku szkolnego.. Realizacja podstawy programowej.. Możesz przekopiować wszystkie pytania do swojego narzędzia..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt