Jakie przedmioty trzeba umieć na prawnika

Na maturze, żeby dostać się na dzienne musisz zdawać rozszerzoną matematykę lub (wymienną na) historię, język polski i język obcy nowożytny - ale musisz sprawdzić na stronie uczelni.. Często wymagana jest także znajomość MSR.. Osoby na tym stanowisku powinny też odznaczać się moralnością.. Bardzo pożądane jest, aby być zwycięzcą olimpiady przedmiotowej, albo mieć dodatkowe punkty za jakiś wolontariat czy praktykę uczniowską.. W zależności od uczelni, będziemy musieli także mieć bardzo dobre wyn…

Regulamin | Kontakt